Pika-analyysi kirittää teollisuutta kestävään vesien käyttöön

Mies tekemässä mittausta Savilahden rannalla talvella.

Taukotilan pöydällä on neljä kahvinkeitintä. Yksi niistä on 3AWaterin ja Afekta Techologiesin yhteinen. Loput kuuluvat käytävän varrella toimiville yrityksille, joista valtaosa on Itä-Suomen yliopistosta poikineita spinoffeja, tutkimukseen pohjaavia liikeideoita, jotka ovat lähteneet kaupallistamaan löydöksiään.

“Nyt juodaankin kolumbialaista kahvia”, huikkaa keitintä käyttävä 3AWaterin toimitusjohtaja, Tuomo Nissinen. “Täällä työskentelee eräs kolumbialainen, ja hän toi sitä.”

Vahvasta kahvista pitävä Nissinen heittää keittimeen vielä yhden lusikallisen, ehkä siksi, että lapsi on tänään herättänyt aikaisin. Istumme pöydän ääreen juttelemaan liikeideasta, joka voi mullistaa sen, miten teollisuus analysoi ja käsittelee jätevesiään.

“Missä gramma olisi paljon”

Kun kipsisakka-altaan padot sortuivat Talvivaarassa vuonna 2012, kaivosteollisuuteen liittyvät ympäristöongelmat nousivat ison yleisön tietoisuuteen. Onnettomuuden jälkimainingeissa tutkimusrahoitusta ohjattiin kaivosteollisuuden riskien ja haittojen pienentämiseen. Tästä sai alkunsa myös 3AWaterin tarina.

“Lähdimme tutkimaan kaivosteollisuuden jätevesien puhdistusta nanomateriaalilla, joka kerää liuenneita metalleja vedestä. Nopeasti kävi ilmi, ettei materiaalia saada tuotettua vaadittavia tonniluokan määriä kustannustehokkaasti,” Nissinen kertoo.

Tutkijoiden ajatus kääntyikin päinvastaiseen suuntaan.

“Aloimme miettiä, missä gramma olisi paljon.”

Syntyi analyysityökalu, jossa vesinäyte lasketaan kolikon kokoisen nanomateriaalin läpi. Vedessä olevat metallit kertyvät materiaaliin, ja niiden määrä voidaan mitata paikan päällä, olipa se joen poskessa Ranskan alppiylängöllä tai tehtaan suljetussa vesikierrossa Suomessa.

“Teollisuuden datahallinnassa on vielä paljon kehitettävää. Reaaliaikaista tietoa ei välttämättä ole käytettävissä tai jos onkin, yrityksiltä puuttuu prosessi toimia sen perusteella. Menetelmämme lisää yritysten reagointikykyä ja helpottaa vesien hallintaa: mitä voidaan laskea ulos tehdasalueelta ja mitä ja miten se puhdistetaan.”

Idean ympärille syntyi myös yhtiö, jonka toimitusjohtajana ja perustajaosakkaana Nissinen on toiminut vuodesta 2019. Jo samana vuonna Nissinen ja yhtiön liikeidea voittivat startupeille suunnatun Tahko Ski Lift Pitch -kilpailun. Edessä oli vielä runsaasti tuotekehitystä ja testausta, ennen kuin valmis tuote pääsi markkinoille vuonna 2022.

Puhtaan veden puolesta

Yhtiön kehittämä analyysimenetelmä on poikkeuksellinen, sillä laitteen käyttö onnistuu omatoimisesti ilman laboratorio-olosuhteita. Samalla pois jää tulosten odottelu ja siitä johtuvat haasteet.

Helppokäyttöisyys on yksi periaatteista, joiden varaan teknologiaa on rakennettu, jotta se tulee aidosti käyttöön. Yhtiön tavoitteena on olla osa teollisuuden muutosta kohti kestäviä toimintamalleja ja laajempaa ympäristövastuuta.

“Teollisuuden prosessit vaativat vettä, ja veden laadulla on suuri merkitys sille, että prosessit toimivat hyvin. Vettä ei kuitenkaan haluta käyttää tarpeettomasti, koska se joudutaan varastoimaan tai puhdistamaan”, Nissinen kuvaa. Samasta syystä jätevesien käsittely on merkittävässä roolissa, kun halutaan pienentää toimialan ympäristövaikutuksia ja huolehtia vesien puhtaudesta.

“Puhdas vesi on vähenevä ja kriittinen elementti, joka on meille kaikille tärkeä. Uskon, että järkevällä datan käytöllä pystytään pienentämään teollisuuden jalanjälkeä merkittävästi.”.

Myös sijoittavat uskovat reaaliaikaisen mittauksen hyötyihin. Yhtiö uutisoi hiljattain onnistuneesta siltarahoituksesta ja valmistelee parhaillaan syksyn laajempaa rahoituskierrosta, jonka siivittämä yhtiö tavoittelee isoja asiakkaita ja merkittäviä muutoksia näiden toimintaan.

Geopoliittinen tilanne suosii lähituotantoa

Nissiselle työn merkityksellisyys syntyy siitä, että saa konkreettisesti olla edistämässä muutosta ja tuoda markkinoille jotain uutta, muuntaa akateemista tutkimusta työkaluiksi ja toimenpiteiksi. Tilausta voisi kuvitella olevan.

Nykyinen geopoliittinen tilanne edistää tuotannon käynnistämistä tai säilyttämistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Jotta tuotanto näillä alueilla olisi kilpailukykyistä, tarvitaan tehokkaita menetelmiä. Teknologian hyödyntäjinä voivat olla esimerkiksi sulattamot ja kaivokset sekä teräs- ja akkuteollisuus.

Samalla kasvanut ympäristötietoisuus yhdessä alueellisen lainsäädännön kanssa edellyttää yrityksiltä riskien hallintaa ja ympäristönäkökulmien huomioimista. Mitä tiukemmat määräykset, sitä tarkempi yrityksen tulee olla omassa toiminnassaan.

“Siihen, että pystytään olemaan aina vain parempia kuitenkaan ilman, että kustannukset kasvavat älyttömiksi, tarvitaan dataa, sillä datan avulla prosesseja pystytään hallitsemaan tehokkaammin.”

Innovaatio kasvaa ekosysteemissä

Parhaillaan Nissisen päivät täyttyvät sijoittaja- ja asiakaspalavereista sekä yritystoiminnan juoksevista asioista. Pienessä firmassa toimitusjohtajan pöydällä olevien asioiden kirjo on laaja.

Myös tuotekehitys asiakkaiden kanssa jatkuu. Hiljattain analyysin piiriin on tullut uusi haitallinen aine, arseeni. Kun maaperää muokataan, siinä oleva arseeni voi siirtyä vesiin ja lähteä liikkeelle, mistä aiheutuu haittaa ja ympäristöriskejä. Muitakin ominaisuuksia on suunnitteilla.

Viime vuosina perhe on asettanut työnteolle järkevät rajat, ja vertaistukea löytyy läheltä, alueelle syntyneen kasvuyrittäjäverkoston parista. Paitsi käytävällinen spinoffeja, on lähettyvillä laaja joukko muita kasvuhakuisia ja huipputeknologian parissa työskenteleviä yrityksiä, joiden kotipesä on Kuopion Savilahdessa.

Vahva kahvi on jo vajunut kupissa, ja on aika tutustua yhtiön tiloihin. Käytävän päästä löytyy pieni laboratorio, jota täyttävät vesiastiat ja mittalaitteet. Täältä ponnistaa visio tuottaa teollisuudelle dataa, jonka avulla se vähentää ympäristöpäästöjään kohti kestävää luonnonvarojen käyttöä.