Rakentaminen

Rakennustyömaa.

Infrarakentaminen

Savilahden alueen rakentaminen etenee vauhdikkaasti. Parhaillaan käynnissä on infrarakentamishankkeita etenkin Vanhan Varikon alueella.

Infrarakentamisen osalta Savilahden pääliikenneväylät uusittiin vuosina 2019–2023 kolmessa eri urakassa. Kokonaisuuteen sisältyi koko Savilahdentien saneeraus ja moottoritien uuden rampin rakentaminen. Lisäksi Vanhan Varikon alueelle rakennettiin uusina katuina Sarastuskaari, Hehkukatu, Loistekatu ja Sädekuja sekä Neulamäentien alkuosa. Uudistuksen myötä Savilahden alueelle rakennettiin yhdeksän uutta siltaa ja alikulkukäytävää sekä parannettiin erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Osana Valon kaavaa toteutettiin mm. siltoihin ja kiertoliittymään integroituvaa erikoisvalaistusta ja taidetta.

Vuoden 2024 aikana käynnistyy Neulaniementien saneeraus ja Yliopistonrannan kadunrakentaminen.

Fingrid Oyj:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n 110kV voimajohtoverkon uudelleenjärjestelyjä tehtiin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset tapahtuivat Kuopion yliopistollisen sairaalan, Terveyspuiston ja Kuopion Sähköverkko Oy:n muuntamokentän alueilla sekä Puijonlaaksontien läheisyydessä. Hankkeen yhteydessä Savilahdentien ja Valtatie 5:n väliselle alueelle toteutettiin Viäntö-niminen maisemapylväs.

Talonrakentaminen

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan rakentaminen alkoi kalliorakennusurakan osalta kesällä 2021. Urakan toisessa vaiheessa toteutetaan kaikki kallioluolaan sekä sen ulkopuolelle toteutettavat rakenteet, laitteet ja järjestelmät. Kokonaisuus valmistuu elokuussa 2024.

Asuinkerrostalojen rakentaminen Savilahteen on käynnistynyt Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kohteessa Yliopistonrannassa ja TA-Asumisoikeus Oy:n kohteessa Vanhan Varikon alueella.

Ajankohtaiset tiedot rakentamisen etenemisestä ja muuttuvista liikennejärjestelyistä löytyvät etusivun Uutisista.
Uutiset

LINKIT:

Luola – Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus

Vanha Varikko

SYK
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on mukana kehittämässä Savilahden aluetta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ydinliiketoimintaa on tuottaa, ylläpitää ja kehittää tiloja yliopistoille ja heidän kumppaniensa tarpeeseen. Visiona on kasvaa Euroopan johtavaksi kampuskehittäjäksi. www.sykoy.fi

KYS
Kuopion yliopistollista sairaalaa uudistetaan jatkuvasti kehittämishankkeilla, uudisrakentamalla ja peruskorjaamalla. Sairaala-alueen investoinnit ovat merkittäviä. Tutustu rakennushankkeisiin tarkemmin Pohjois-Savon hyvinvointialueen nettisivuilla.