Kestävä rakentaminen

Muuntojoustavaa, kestävää ja monikäyttöistä rakentamista

Savilahden alueelle on tavoitteena muodostaa niin ilmeeltään kuin materiaaleiltaankin laadukasta, aikaa kestävää ja harkittua kaupunkiympäristöä, jossa tulevat käyttäjät viihtyvät ja jonka he voivat tuntea kodikseen. Tavoitteena on, että alueelle suunnitellaan ja toteutetaan monipuolista, resurssiviisasta ja pitkälle tulevaisuuteen kestävää rakentamista. Rakennukset suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi.

Rakentamisessa pyritään hyödyntämään ekologisesti mahdollisimman kestäviä rakennusmateriaaleja kuten puuta, kierrätettyjä tai kierrätyskelpoisia materiaaleja, elinkaareltaan kestäviä materiaaleja ja kotimaisia materiaaleja. Rakentamisen ratkaisuissa vihreys ja erilaiset luontopohjaiset ratkaisut ovat erityisen toivottuja.

Tavoitteena on, että Savilahteen muodostuu viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö myös rakentamisen ajaksi. Jätteen syntymistä ehkäistään jo rakentamisen aikana.

Uusiomateriaalien käyttö infrarakentamisessa

Kaupungin tavoitteena on suunnitelmallisesti lisätä uusiomateriaalien hyötykäyttöä maa- ja infrarakentamisessa. Uusiomateriaalien käytöllä voidaan korvata luonnon kiviaineksia ja saavuttaa taloudellisia sekä ympäristöllisiä säästöjä.

Savilahdessa käytetään infrarakentamisessa suunnitelmallisesti uusiomateriaaleja, kuten betonimursketta ja Kuopion Energialta saatavaa arina- ja lentotuhkaa. Esimerkiksi Sarastuskaaren jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteissa.

LINKIT:

Rakennusajan logistiikka Savilahdessa (pdf)

Savilahtiohje – rakentamisen ohjauskeinojen hyödyntäminen Savilahti-projektin tavoitteiden saavuttamisessa (pdf)

Kuopion asumisen trendit ja uudet asuinalueet (pdf)

Asumisen uudet muodot Savilahdessa (pdf)

Työmaa-aitaohje (pdf)