Datan hyödyntäminen

Kuvituskuva, datan hyödyntäminen.

Savilahdessa datan hyödyntämismahdollisuuksia kehitetään tietoliikenneinfrastruktuurista alkaen. Alueella testataan uudenlaista tietoliikenneinfran toteutusmallia, jossa kaupunki ottaa tavanomaista isomman roolin suojaputkiverkoston rakentamisessa valokuiduille. Putkiverkosto toteutetaan suurelta osin ns. mikroputkitekniikalla, mikä mahdollistaa uusien valokuituyhteyksien toteuttamisen helposti ilman kaivuutöitä. Kaupunki vuokraa rakentamiaan putkireittejä tasapuolisesti kaikille tarvitsijoille. Tulevaisuudessa mikroputket helpottavat esimerkiksi 5G-verkkojen rakentamista ja vähentävät kaapelointitöistä aiheutuvia tietöitä ja liikennekatkoksia.

Lisäksi Datajalostamo-hankkeessa kehitettiin älykaupunkialustaa, joka hyödyntää Savilahden uutta tietoliikenneinfraa ja jonka avulla dataa saadaan tehokkaammin jalostettua päätöksenteon ja kaupunkilaisten arkivalintojen tueksi, esimerkiksi vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseen sekä uuden yritys- ja TKI-toiminnan mahdollistamiseen. Älykaupunkialustasta kehitettiin avoin siten, että kaupunki, yritykset, oppilaitokset ja muut toimijat voivat rakentaa omia älyratkaisujaan ja sovelluksiaan sen päälle joustavasti, turvallisesti ja kohtuuhintaisesti. Nämä ratkaisut voivat esimerkiksi sujuvoittaa liikennettä, auttaa löytämään parkkipaikan tai mahdollistaa aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön myymisen takaisin sähköverkkoon.

Älykaupunkialusta koostuu nopeista ja luotettavista tietoliikenneyhteyksistä, teknisistä järjestelmistä sekä näiden järjestelmien käyttöön liittyvistä pelisäännöistä ja hallintamallista. Teknisten ratkaisujen lisäksi on siis päätettävä, kuka tietoliikenneverkkoa ja älykaupunkialustaa hallinnoi, millaista dataa eri järjestelmillä saa kerätä, kuka datan omistaa, miten sitä käytetään ja yhdistellään sekä miten nämä se varastoidaan. Tässä suunnittelussa on huomioitava se, että älykaupunkialustaa täytyy voida kehittää joustavasti sitä mukaa kuin älyratkaisut kehittyvät eri aloilla. Tulevaa kehitystä tulee ennakoida mahdollisimman hyvin varoen samalla toimittajalukkoja.

LINKIT:

Dataliikennekeskus

Selvitys tulevaisuuden tietoliikenneratkaisujen vaikutuksista Savilahden alueen maankäytön sekä infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon 2017–2050 (pdf)

ICT-infran yleissuunnitelma (pdf)

Datan kerääminen, varastointi ja käyttäminen Savilahden ICT-alustalla (pdf)

Savilahden ICT-ratkaisujen hallintamallit (pdf)