Viisas liikkuminen

Kaksi nuorta seisoo kaupunkipyörien kanssa rannalla ja katsoo lämpimästi toisiaan.

Savilahti on hyvin saavutettavissa keskustasta, muualta Kuopion alueelta sekä seudullisesti. Aluetta kehitetään siten, että asuminen ja liikkuminen myös ilman omaa autoa onnistuu. Savilahdessa kävely, pyöräily ja joukkoliikenne on sujuvaa ja houkuttelevaa. Tavoitetta tuetaan käyttäjälähtöisillä liikenteen palvelumalleilla ja luomalla edellytyksiä sekä etuisuuksia vähäpäästöisille kulkumuodoille.

Alueen pysäköinti pyritään ratkaisemaan pääosin rakenteellisin ratkaisuin, kuten pysäköintitalojen ja kortteli-/tonttikohtaisten ratkaisujen avulla. Savilahden viimeisimmissä asemakaavoissa (Yliopistonranta, Vanhan Varikon itäosa) on otettu käyttöön kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen kannustava joustava pysäköintinormi.

Viisaan liikkumisen tavoitteet Savilahdessa:

  • Liikkuminen on houkuttelevaa ja innostavaa sekä kävellen, pyöräillen että joukkoliikenteellä.
  • Bussipysäkille on asunnolta matkaa enintään 250 metriä.
  • Alueella on laadukkaat pyöräpysäköintipaikat.
  • Kävelyreitit ovat turvalliset, esteettömät ja viihtyisät.
  • Matkaketjut ovat sujuvat ja liikenteen solmukohtia kehitetään.
  • Alueella suositaan uudenlaisia liikkumisen muotoja ja innovatiivisia opasteratkaisuja.

Savilahden alueella toimivien yritysten ja oppilaitosten kanssa on yhteistyössä suunniteltu keskeiset jalankulku- ja pyöräilyreitit yleisiltä väyliltä kiinteistöjen pääoville saakka. Yhdessä suunniteltu ja yhtenäisellä ilmeellä toteutettava opastus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäiset opasteet ilmestyivät katukuvaan vuoden 2022 aikana.

LINKIT:

Vilkku – Kuopion seudun joukkoliikenne

Vilkku-fillarit

Innovatiiviset pysäkkiopasteet Savilahdessa (pdf)

Savilahden pysäköintiratkaisujen yleisperiaatteet ja yliopistonrannan asemakaava-alueen pysäköinnin yleissuunnitelma (pdf)

Vanhan varikon itäosan asemakaava-alueen pysäköintitarkastelut (pdf)

Savilahden opastuksen yleissuunnitelma:

Liikennevalojen yleissuunnitelma (pdf)

Talvikunnossapito Savilahdessa (pdf)