Kestävä kaupunki

Puita ja sininen taivas.

Savilahdesta rakennetaan resurssiviisautta, kiertotaloutta ja elinkaaritaloutta edistävä sekä yhteisöllisyyttä tukeva kaupunginosa. Kestävä kaupunki on läpileikkaava teema kaikessa tekemisessä.

Savilahteen tavoitellaan uusia kiertotalouden mukaisia, vähähiilisyyttä edistäviä ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka toimivat mallina myös muille kaupunkikehityshankkeille.

Savilahdessa yhteisöllisyys tarkoittaa niin yhteisöllisyyteen kannustavia tiloja ja ratkaisuja, kohtaamisiin rohkaisevaa taidetta kuin sitä, että alueen suunnittelua ja kehittämistä tehdään yhdessä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Kestävyys puolestaan tarkoittaa, että alueen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kuopio tähtää hiilineutraaliksi, jätteettömäksi ja kestävän kulutuksen kaupungiksi.

Viksu Kuopio