Energia

Aurinkopaneelit.

Savilahdesta rakentuu mahdollisimman hiilineutraali ja uusiutuvaa energiaa tuottava ja hyödyntävä alue. Esimerkiksi aurinko- ja geoenergiaa, tuotetaan ja hyödynnetään alueella monipuolisesti.

Kuopion Energia tarjoaa koko Savilahden alueelle sekä kaukolämpö- että kaukojäähdytyspalveluja. Veden läheisyys mahdollistaa kiinteistöjen energiatehokkaan jäähdytyksen kaukokylmällä. Jäähdytyksen tuotantoon käytetään Kallavedestä Neulalahden syvänteistä saatavaa järvivettä.

Energiatehokkuus huomioidaan suunnittelussa siten, että se toteutuu koko alueen elinkaaren ajan. Parhaisiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin vaikutetaan rakennusmateriaalien, tilojen monikäyttöisyyden, uusien valaistusratkaisujen ja muiden teknisten järjestelmien avulla. Savilahdessa tärkeänä tavoitteena ovat myös älykkäiden energiaverkkojen rakentaminen ja erilaisten energian kysyntäjoustoratkaisujen edistäminen.

Esimerkkejä:

LINKIT:

Savilahden älykkäät energiaverkot (pdf)

Lämmitys- ja jäähdytysverkostot tulevaisuuden Savilahdessa (pdf)

Savilahden aurinkoenergiaselvitys (pdf)

Savilahden geoenergiaselvitys (pdf)