Eloa tunneliin

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille järjestettiin keväällä 2023 Eloa tunneliin valoteoksen suunnittelukilpailu, johon saatiin yhteensä kahdeksan tasokasta kilpailuohjelman täyttävää kilpailuehdotusta.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää mahdollisimman toteutuskelpoinen luonnos valoteoksesta Savilahteen rakennettavaan Neulaniementien jalankulku- ja pyöräilyväylän alikulkukäytävään, Kampusten alikulkuun. Alikulkukäytävä tulee yhdistämään toisiinsa Neulaniementien molemmin puolin sijaitsevia yrityksiä sekä korkeakoulujen kampusten ympäristöjä.

Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoista sekä Valon kaavan koordinaattoreista koostuva arvosteluryhmä valitsi kilpailun voittajat. Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus äänestää suosikkiaan Savilahden nettisivuilla järjestetyssä yleisöäänestyksessä. Määräaikana annettiin yhteensä huimat 2653 ääntä.

Suunnittelukilpailun tulokset

1. SIJA 3000 €: NÄE MINUT, Sirkka-Liisa Salminen

Sillan alikulku koristeltu ihmishahmoin.

2. SIJA 2000 €: HAHMOTUS, Elviira Kortesalo

3. SIJA 1000 €: AALTOJEN JOHDATTELEMANA, Jasmin Kolehmainen

Elämyksellinen valoteos alikulkutunnelissa. Tunnelin seinälle sijoitetut siluetit valaisevat matkaa ja katon aallot tempaavat virran vietäväksi.

Yleisön suosikki: IHMISVIRTA. Suunnittelijoina Tatu Hokkanen, Johanna Mäntynen ja Lauriina Lahtinen, joiden kesken jaetaan 500 € palkinto.

Näyttävä ja vaikuttava voittajaehdotus

Kilpailuehdotusten arvioinnissa otettiin huomioon taiteellisten ansioiden, toteutettavuuden ja ylläpidon lisäksi erityisesti ehdotusten kykyä ottaa suuri tila haltuunsa sekä valoteoksen toimivuutta eri vuodenaikoina ja tarkasteltaessa läheltä, kaukaa tai liikkuvasta kohteesta. Arvosteluryhmän mukaan voittanut ehdotus täytti parhaiten nämä kriteerit. Kilpailun voittanut ehdotus Näe minut yhdisteli houkuttelevasti valokuvaa, valaistusta ja grafiikkaa.

”Arvosteluryhmä kuvaili ehdotusta näyttäväksi ja vaikuttavaksi, ja sen nähtiin korostavan positiivisesti Savilahden toimijoita ja osallisuutta”, kertoo arvosteluryhmän puheenjohtaja, Kuopion kaupungin kehitysasiantuntija Eeva Lehtomäki.

Tavoitteena on toteuttaa kilpailun voittanut Näe minut -valoteos lähivuosien aikana alikulun rakentamisen yhteydessä, osana Savilahden Valon kaavan valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelmaa.


Kilpailun järjestivät Kuopion kaupungin Savilahti-projekti ja Valon kaava sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.