Monimuotoiset pedagogiset ratkaisut mahdollistavat yhdessä oppimisen

Kolme opiskelijaa istuu värikkäillä tuoleilla työskentelytilassa.

Ammattikorkeakouluissa tasapainoillaan pedagogisissa ratkaisuissa opiskelijoiden erilaisten toiveiden ja opintojen etenemisestä sekä toisaalta opiskelijoiden hyvinvoinnista saatujen kokemusten ja tutkimustiedon välillä. Opiskelijat ovat monissa ammattikorkeakouluissa toivoneet lähiopetuksen ja verkkovälitteisen ryhmäopetuksen lisäämistä.

Arenen tiedotteen mukaan koronaviruspandemian aikaiset kokemukset osoittavat, että opintojen eteneminen hidastuu ja opiskelijoiden hyvinvointi kärsii ilman riittävää yhteisöllisyyttä. Onkin tärkeää, että opiskelijaa voidaan tukea ja ryhmän kanssa olla läsnä sekä verkossa että lähitapaamisissa.

– Savoniassa opetusta toteutetaan monimuotoisesti. Johtavana ajatuksena ja tavoitteenamme on se, että opiskelijalle jokainen oppimistapahtuma on merkityksellinen. Merkityksellisyyden tuntemukseen vaikuttavat keskeisesti pedagogiset ratkaisut, tunne siitä, että opiskelija pyritään kohtaamaan yksilönä sekä yhteisöllisyyden kokemus, kertoo koulutusjohtaja Esa Viklund.

Opiskelun, työn ja perhe-elämän palapeli

Opiskelijoiden taustat ovat monipuolistuneet, minkä takia osa opiskelijoista kuitenkin suhtautuu kriittisesti ryhmä- ja lähiopetukseen. Yhä useampi opiskelija tekee opintojaan työn ohessa.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloittavien opiskelijoiden keski-ikä on 26 vuotta ja vuonna 2023 opinnot aloittaneista opiskelijoista yli 30-vuotiaita oli noin 14 000. Perheelliset ja toista tutkintoaan suorittavat opiskelijat toivovat opintojen painottuvan vahvasti etä- ja verkkototeutuksina järjestettäviin opintoihin (Eurostudent VIII).

– Näemme tulevaisuudessakin lähikohtaamiset tärkeinä. Tästä huolimatta näemme välttämättömänä tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia myös etä- ja verkko-opiskeluun. Monimuotoinen aikaan ja paikkaan sitomaton opiskelu voi esimerkiksi joissain tapauksissa olla opiskelijalle ainoa mahdollisuus sovittaa opiskelu työ- ja/tai perhe-elämän kokonaisuuteen.

Kohtaamisia kampuksilla

Kansallisena koulutuspoliittisena tavoitteena on korkeakoulutettujen osuuden nostaminen väestössä. Tämän kannalta on tärkeää, että opiskelu ammattikorkeakouluissa on mahdollista hyvin monipuolisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille. Joustavien opintopolkujen tarjoamiseen on edelleen suuri tarve.

– Savoniassa olemme panostaneet kampusten viihtyisyyteen, haluamme luoda kampuksista kohtaamispaikkoja, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja korkeakouluyhteisöön kuulumisen tunnetta, Esa Viklund kertoo.

Lähde: Arene