Miten opiskelijat kehittäisivät Kuopiota?

Neljä iloista, haalariasuista opiskelijaa on liikkeellä Vilkku-fillareilla.

Miten Kuopio voisi olla houkuttelevampi opiskelijakaupunki, johon opiskelijat haluaisivat asettua valmistumisen jälkeen? Tähän kysymykseen etsittiin näkemyksiä Opiskelijakaupunki Kuopio -selvityksessä, jossa kuultiin Sakkyn, Savonian ja UEF:n opiskelijoita.

Selvityksessä kerättiin kyselyn ja työpajojen avulla tietoa opiskelijoiden arjen tärkeimmistä osa-alueista, kuten opiskelutiloista, yhteisöllisyydestä, työmahdollisuuksista sekä liikkumisesta. Tammikuussa 2024 toteutettuun kyselyyn saatiin yhteensä 1061 vastausta. Helmikuussa järjestettiin opiskelijoille kolme työpajaa, joissa tuloksia jalostettiin toimenpide-ehdotuksiksi.

Opiskelijat suosittelevat Kuopiota opiskelijakaupunkina

Opiskelijat kokevat Kuopion hyväksi ja opiskelijaystävälliseksi kaupungiksi. Jopa 46 % opiskelijoista on valmis suosittelemaan Kuopiota, kun taas 13 % suhtautuu opiskelijakaupunkiinsa kriittisesti. Loput 42 % ovat passiivisia, eli heidän näkemyksensä sijoittuu kahden ryhmän välimaastoon.

Joka neljännellä opiskelijalla vaikeuksia löytää mieluisa yhteisö

26 % opiskelijoista kokee haastavaksi löytää itselleen mieluisaa yhteisöä. Erityisen haastavaa yhteisön löytäminen on kansainvälisille opiskelijoille, joista jopa 46 % kokee yhteisön löytämisen haastavaksi. Myös opiskelijan ikä vaikuttaa asiaan: vanhemmat opiskelijat kokevat yhteisön löytämisen nuoria haastavampana.

Yhteisön löytämisen vaikeuteen vaikuttaa muun muassa opiskelijoiden hyvinvointi, taloudellinen tilanne sekä etä- ja monimuoto-opiskelun yleistyminen. Lisäksi ongelma on myös osin viestinnällinen, sillä moni kokee hankalana löytää omiin mielenkiinnon kohteiden ympärille rakentuvaa yhteisöä.

Toiveena viihtyisät ja saavutettavat itseopiskelutilat

Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä Savilahden kampuksen opiskelutiloihin, 90 % vastaajista kokee opiskelutilat erittäin laadukkaiksi. Suurin kehitystoive on kuitenkin lisätä viihtyisien ja saavutettavien itseopiskelutilojen määrää Kuopiossa. UEF:n ja Savonian kirjastot saivat opiskelijoilta kehuja, mutta ne ovat usein täynnä.

Opetuksessa tapahtuneet muutokset ovat yksi syy itseopiskelutilojen toiveeseen. Ryhmätyöt ja etäluennot ovat yleistyneet, minkä vuoksi opiskelijat toivovat uudistuneeseen opiskeluun sopivia tiloja.

Bussilla sujuvasti Savilahteen ja keskustaan

Jopa 46 % opiskelijoista kulkee bussilla vähintään viikoittain. Tärkeimpiä kehitystoiveita kysyttäessä moni (52 %) toivookin halvempia hintoja opiskelijoille. Myös Puijonlaakso–Savilahti-välille toivottiin suoraa yhteyttä. Myös Matkuksen, keskustan, Neulamäen, lentoaseman ja Saaristokaupungin yhteyksiin toivottiin parannusta.

Lisäksi opiskelijat toivovat, että Kuopiosta olisi sujuvammat liikenneyhteydet erityisesti Helsinkiin ja Joensuuhun. Moni UEF:n opiskelija tekee opintoja myös Joensuuhun, minkä vuoksi toimiva yhteys koetaan tärkeänä.

Työllistyminen huolettaa kansainvälisiä opiskelijoita

Suomalaisista opiskelijoista 68 % uskoo löytävänsä Kuopiosta tai lähialueilta helposti oman alan töitä valmistumisen jälkeen. Vahvin usko seudulle työllistymisestä oli Sakkyn ja Savonian opiskelijoilla.

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen puolestaan on haastavaa. Vain 21 % heistä uskoo, että työllistyminen alueelle on helppoa valmistumisen jälkeen. Kv-opiskelijoilla on vaikeuksia löytää myös opiskelujen ajalle harjoittelu- ja työmahdollisuuksia, mikä vaikuttaa myös opintojen etenemiseen. Verkostoitumistilaisuudet, uraneuvonta ja ohjaus mainittiin tärkeimpinä tapoina tukea työllistymistä.

Tuloksia hyödynnetään Opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa

Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään laajasti Kuopion kaupungin toimielimissä sekä oppilaitosten toiminnassa. Toukokuussa käynnistyy myös Opiskelija-asioiden neuvottelukunta, jonka alle on tarkoitus perustaa työryhmiä edistämään toimenpiteiden toteutusta.

“On hienoa, että tästä selvityksestä tuli konkreettisia tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia, ja että kehityskohteita löytyi runsaasti. Tuloksia tulee jalkauttaa järjestelmällisesti ja kehitystyöhön tulee ottaa mukaan myös opiskelijat itse”, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen kertoo.

Selvityksen valmisteluun osallistuivat Kuopion kaupunki, Savonia, Sakky ja Itä-Suomen yliopisto. Toteutuksesta vastasi Männikkömetsä Oy.

Lisätiedot:
Kuopion kaupunki / asiakaspäällikkö Petri Kervola, 044 718 2062, petri.kervola@kuopio.fi

Männikkömetsä Oy / toimitusjohtaja Aapeli Tourunen, 044 9705500, aapeli.tourunen@mannikkometsa.fi