Savilahden vetovoimatekijät asuinalueena

Havainnekuva tulevaisuuden Savilahdesta. Värikkäitä kerrostaloja järven rannalla.

Opiskelen Helsingin yliopistossa kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen maisteriohjelmassa ja pääsin seuraamaan Savilahti-projektia kesäharjoittelussa Kuopion kaupungilla. Pyrin julkiselle puolelle harjoitteluun sillä ajatuksella, että se olisi todennäköisin väylä päästä vaikuttamaan yhdenvertaisempien ja oikeudenmukaisempien kaupunkiympäristöjen kehittämiseen. Harjoitteluni Kuopiossa vahvisti tätä tunnetta. Kaupungit ovat niitä toimijoita, joiden on mahdollista esittää sellaisia vaatimuksia, jotka muuten jäisivät helposti kustannustehokkuusajattelun alle.

Savilahti on miljardiluokan hanke, mutta sain kesän aikana monesti yllättyä, miten vahvasti prosessissa on pyritty ottamaan kestävä kehitys monelta kantilta huomioon. Pyrkimys hiilineutraaliuteen on yksi Savilahden kulmakivistä, mutta myös sosioekonominen, mahdollisuuksien tasa-arvo on osa suunnittelun pohjaa. Savilahdessa tavoitellaan älyteknologisilla innovaatioilla ratkaisuja ekologisuuden lisäksi myös esimerkiksi saavutettavuuteen liittyviin haasteisiin. Tulevat asuinalueet pyritään rakentamaan kaikille, eri toimintakykyisille ihmisille. On ollut hienoa työskennellä hankkeessa, jossa nämä asiat ovat selvästi myös monille mukana oleville aidosti tärkeitä.

Yhtenä esimerkkinä nostan esille yhteiset rantabulevardit. Monissa hankkeissa on tarve luoda ison rahan houkutuksia, jotta suunnitelma nähdään kestävänä. Valitettavan usein kaupungit ratkaisevat tämän yksityistämällä parhaat tontit, kuten hulppeat ja hintavat rantaviivat. Savilahden suunnittelussa itsestään selvä periaate on se, että rannat ovat kaupunkilaisten yhteisiä, eikä niitä tulla muuttamaan rahaksi, vaan toiseksi merkittävämmäksi resurssiksi: hyvinvoinniksi.

Savilahteen tulee seuraavien kymmenien vuosien aikana rakentumaan asumista jopa 8000 ihmiselle. Harjoitteluni päätehtävänä oli toteuttaa selvitys, jossa kartoitin tulevien asuinalueiden vetovoimatekijöitä. Selvitys pohjautuu pitkälti uusien asuinalueiden suunnittelussa mukana olleiden osapuolten, kuten kaupungin ja rakennuttajien edustajien, sekä Savilahdessa toimivien opiskelijoiden haastatteluihin. Lisäksi kaupunkilaisten oli mahdollista osallistua verkkokyselyyn, jonka kautta keräsin tietoa kuopiolaisten toiveista asumiseen ja Savilahteen liittyen.

Tiedonkeruuprosessi oli itselleni hyvä kokemus, sillä eri näkökulmat samaan suunnitelmaan auttoivat hahmottamaan minkälaisia haasteita hankeyhteistyössä ja kilpailuun pohjautuvassa suunnittelussa voi tulla vastaan. Selvityksessä nousi esille monia vahvuuksia, mutta myös kehitysehdotuksia. Tuloksia voi tarkastella tarkemmin aineistosta (linkit alla). Uskon, että Savilahden karuun kalliomaisemaan, Kallaveden äärelle rakentuu vielä viihtyisä, monimuotoinen ja yhteisöllinen, uniikki asuinalue.

Lähdin Kuopioon Helsingistä ilman aiempaa suhdetta Savoon. Savolainen lupsakka mielenlaatu ei osoittautunut vain legendaksi. Työpaikan ilmapiiri kaupungin virastossa oli lämmin, reilu ja kannustava. Kokonaisuudessaan harjoittelu oli erittäin positiivinen kokemus. Odotan mielenkiinnolla Savilahden tulevaisuutta.

Vieno Koskela, kaupunkikehittämisen harjoittelija

LINKIT:

Savilahden asuinalueiden vetovoimatekijät -selvitys (pdf)

Savilahden tulevaisuus -asukaskysely (pdf)

Savilahden vetovoimatekijät asuinalueena -esitys (pdf)

Asuminen Savilahdessa