Dataliikennekeskus

Erivärisiä kuituputkia rivissä sinistä seinää vasten.

Savilahteen on rakennettu tietoliikenneinfrastruktuuri, jossa yhteydet luodaan puhaltamalla ilmaa putkeen. Maan alle sijoitetut mikrokanavareitistöt ovat tässä laajuudessa Suomen ensimmäisiä. Reitistöt mahdollistavat valokuidun toteuttamisen helposti ja ilman kaivuutöitä, sillä kuitu puhalletaan paineilmalla haluttuun kohteeseen.

Kuopion kaupunki vuokraa rakentamiaan putkireittejä kaikille tarvitsijoille. Tulevaisuudessa mikroputket helpottavat esimerkiksi mobiiliverkkojen rakentamista ja vähentävät kaapelointitöistä aiheutuvia tietöitä ja liikennekatkoksia. Tietoliikenneinfrastruktuurista ja siihen kytkeytyvästä älykaupunkialusta Datajalostamosta on kehitetty avoimia siten, että kaupunki, yritykset, oppilaitokset ja muut toimijat voivat rakentaa omia älyratkaisujaan ja sovelluksiaan sen päälle joustavasti, turvallisesti ja kohtuuhintaisesti.

Mikrokuituverkoston lisäksi Savilahden Dataliikennekeskuksessa on moderni konesali, joka tarjoaa palvelintilaa yrityksille ja yhteisöille. Keskuksen konesalissa on kuusi laitekaappia, jotka on jaettu neljään lokeroon. Näin 24 asiakkaan on mahdollista saada palvelimensa omiin lukittuihin lokeroihinsa.

Savilahden infra- ja verkostorakentamiseen liittyviä erivärisiä kaapeleita kaiventaan maan alle, jotta älykaupungin syntyminen on mahdollista.

Mikrokanavareitistöt

Esite

Tiedote

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / tietohallintojohtaja Jari Torvinen, 044 718 5504, jari.torvinen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki / tietoverkkoarkkitehti Jorma Tikkanen, 044 718 2858, jorma.tikkanen@kuopio.fi

Konesalitilojen vuokraus:

Digita Oy / liiketoimintapäällikkö Ismo Manninen, 040 541 1495, ismo.manninen@digita.fi

Valkoisia laitekaappeja konesali-huoneessa.
Tilat
 • 42U:n laitekaappi, jossa on neljä lukittua tilaa kussakin kaapissa
 • Kuuma- ja kylmäkäytävien jäähdytys
 • Huoltotoimet ilman palvelukatkoja
 • Suunniteltu PUE < 1,2
 • 24/7 Palvelukeskus/valvomo
Teho
 • 50 kW käytettävissä oleva kapasiteetti
 • N+1 jäähdytys
 • N+1 UPS
 • Laitekaappien virransyöttö omat linjat A + B
Liitettävyys
 • Vapaat kuituliitännät kaikille toimijoille
 • Neljä erilaista kuituliitäntäkaappia ja ristiinkytkentäpistettä
 • Mikrokanavat tehty kuitupuhallustekniikalle
 • Useita mikrokanavakokoja kuitukaapeleille
Turvallisuus
 • Tilaan kulku ennakkovaltuutuksella ja vaihtuvilla ovikoodeilla
 • Ikkunaton tila ja paksut betoniseinät
Tilan ominaisuudet ja valvonta
 • Kaukojäähdytys lämmönvaihtimen kautta. Hukkalämpö kierrätetään täysimittaisesti Kuopion kaupungin     kaukolämpöön.
 • Lämpötilojen valvonta (kuuma-/kylmäkäytävä)
 • Kosteuden ja vuotojen valvonta
 • Savu- ja paloilmaisimet
 • Palonsammutusjärjestelmä
 • TIER3-tason luotettavuus, VAHTI-standardin mukainen.