Kannustamme pyöräilyyn – Pyöräilyviikon teemana liikennerauha

Kaksi iloista nuorta ajaa Vilkku-fillareilla rantatietä.

Kuopio osallistuu valtakunnalliseen Pyöräilyviikkoon, jota vietetään 3.–12. toukokuuta 2024. Kampanjan pääteemana on tänä vuonna liikennerauha, joka tarkoittaa sekä liikenneympäristön rauhoittamista että liikenteessä liikkujien rauhallista käyttäytymistä. Rauhallinen, ja turvalliseksi koettu liikenneympäristö ja liikennekulttuuri ovat tekijöitä, jotka lisäävät pyörällä liikkumisen houkuttelevuutta kaiken ikäisillä. Kampanjan aikana on kymmenen vaihtuvaa teemapäivää, joista kaupunki tiedottaa somessa. Lisäksi pyöräilyn teemoja tuodaan esille radiossa Savon Aalloilla.

Rauhallinen liikenne houkuttelee pyöräilemään. Liikenneympäristöä voidaan rauhoittaa sekä rajoituksin että rakenteellisin keinoin, joilla tiedetään olevat suuri merkitys liikenneturvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Liikenneympäristön rauhoittaminen on tärkeää kaikkialla, missä jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja turvallisuutta halutaan parantaa.

Kuopio kehittää laajasti pyöräilyn olosuhteita

Kuopiossa on viime vuosina parannettu jalankulun ja pyöräilyn ympäristöjä mm. Savilahden ja Kuntolaakson alueilla erottelemalla jalankulku ja pyöräily omille väylille. Liikennerauhaa tuetaan myös liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Vuonna 2023 tehtiin useiden taajama-alueiden nopeusrajoituksen alentamisia. Nopeusrajoituksia tarkistettiin Vehmersalmella, Riistavedellä, Maaningalla, Säyneisissä, Nilsiässä ja Muuruvedellä. Keskeisellä kaupunkialueella on useiden suojateiden merkintää parannettu.

Pyöräpysäköinnin kehittäminen vaikuttaa pyöräilyn houkuttelevuuteen ja sen kasvuun liikkumismuotona ja vaihtoehtona autoilulle. Kuopion keskustan alueen asiointiliikenteen pyöräpysäköintipaikkoja kehitetään. Keskustan alueelle rakennetaan vuoden 2024 aikana 130 uutta pyöräpysäköintipaikkaa, joita ovat muun muassa sääsuojattu pyörätalli Lukkarinpuistoon, Brahenpuiston viereen toteutettavat runkolukittavat pyöräpysäköintipaikat ja keskustan alueelle suunniteltava katoksellinen pyöräpysäköinti. Tämän lisäksi usean kaupungin kiinteistön pyöräpysäköintiä kohennetaan.

Vilkku-fillariperhe on saanut jälleen lisää pyöriä – uudella kaudella kaupunkipyöriä on 400 ja asemia on lisätty kauden alkaessa Matkukseen ja Pitkälahteen. Ennen Vilkku-fillarin käyttöönottoa on hyvä palautella muistiin käyttöehdot ja käyttää pyöriä asianmukaisesti, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa.

Myös kaupunki on työnantajana ottanut käyttöön työsuhdepyöräetuuden henkilökunnalleen Työsuhdepyöräetu kattaa kaikenlaiset pyörät ja mahdollistaa niiden vapaan käytön sekä työ- että vapaa-ajalla verovapaalla leasinghinnalla, jonka jälkeen työntekijä voi lunastaa pyörän omakseen leasingkauden päätteeksi. Työsuhdepyörä on veroton luontoisetu 1200 euroon asti vuodessa. Työsuhdepyöräetu on hyvä tapa kannustaa henkilökuntaa viisaaseen arkiliikkumiseen.

Kuopion kaupunkistrategian keskeisiä tavoitteita on lisätä viisasta liikkumista eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / liikenneinsinööri Hanna Väätäinen, 044 718 5318, hanna.vaatainen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki / ympäristöasiantuntija Mari Turunen, 044 718 2870, mari.turunen@kuopio.fi