Saavutettavuus

EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita. Kuopion kaupungin Savilahti-projektin sivusto www.savilahti.com ei tällä hetkellä vastaa kaikilta osin tavoitetasoa. Sivuston saavutettavuutta on parannettu vuoden 2020 aikana, mutta sivustolla on vielä puutteita on mm. kuvien ja linkkien tekstivastineissa, sivustolla liikkumisessa näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmilla sekä sivuilla olevien pdf-dokumenttien saavutettavuudessa.

Uusi nettisivusto, jossa saavutettavuus on paremmin huomioitu, on työn alla ja julkaistaan syksyn 2020 aikana.