Rakentaminen

SAVILAHTEA RAKENNETAAN VOIMAKKAASTI SEURAAVAT 15 VUOTTA

Uusien alueiden rakentaminen on alkanut vuonna 2014 Puijonlaakson etelärinteellä Kelkkailijantieltä, jossa ensimmäisiä harjannostajaisia vietettiin elokuussa 2015. Muilla uusilla alueilla, Vanha varikkoalue, Marikon ranta ja Savisaari, rakentamista valmistelevien töiden tekeminen on aloitettu. Valmistelutöillä varmistetaan esimerkiksi entisten puolustusvoimien alueiden turvallisuutta niiden avaamiseksi käyttöön. Käynnissä tai suunnitteilla on mm. seuraavia valmistelevia töitä:

  • 2011–2019 Puolustusvoimien räjähderaivaustöitä Savi- ja Neulalahdesta
  • 2015–2016 1-vaiheen rakennusten purkua, maaperäpuhdistuksia, puuston valmennusta, latusiirtoja
  • 2015–2017 Entisen varikkoalueen turvallisuuspuutteiden poistamistöitä
  • 2016–2018 2-vaiheen rakennusten purkua ja maaperäpuhdistuksia alueen uudisrakentamistöiden vaatiman vaiheistuksen mukaisesti

Puolustusvoimat on raivannut useampana vuotena räjähteitä Neula- ja Savilahden järvi- ja ranta-alueilla. Työt jatkuvat edelleen.

Vuonna 2015 tehtiin metsän valmennustöitä harventamalla alueen puustoa. Harvennuksilla vahvistettiin jäljelle jäävää puustoa kestämään tulevasta elinympäristömuutoksesta seuraavia rasituksia. Työssä otettiin huomioon luontoinventointien tulokset ja suositukset. Puuston valmennuksen ja rakennusten purkutöiden toteutuksen suunnittelussa on huomioitu myös alueen lepakkokartoituksista saatu tieto. Puihin asennetaan lisäksi lepakkopönttöjä päiväpiiloiksi.

Varikon alue on ollut vuosikymmenten ajan suljettuna ja kaupunkilaisten ulottumattomissa. Vaiheittain asevarikon aluetta tullaan avaamaan kaupunkilaisille, kunhan turvallisuustekijöitä saadaan parannettua ja riskitekijät eliminoitua. Vuoden 2016 aikana toteuttiin mm. Neulamäen kallioluolastojen ulkopuolisten kallioseinämien lujittamistöitä, päivitettiin aitaratkaisuja ja purettiin vaarallisiksi luokiteltuja rakenteita.

Savilahteen on suunnitteilla infrarakentamisen lisäksi runsaasti kiinteistöjen uudis- ja täydennysrakentamishankkeita mm. Sakky:n ja Savonian oppilaitosratkaisuihin liittyen. Rakentamisen aloitusajankohtia on arvioitu seuraavasti:

  • 2017 energiaratkaisujen 1. vaihe – 2018 Sakky:n ja Savonian toimitilat
  • 2018 1. asuntorakentamiskohde – 2018-19 Savilahdentien muutokset
  • 2018–19 kallioluolien 1. vaihe (VSS + moinitoimi / vapaa-aika)
  • 2019 1. pysäköintilaitos

Alueella on ennestään jo runsaasti toimintaa osaamiskeskittymässä ja siihen liittyvät toimijat myös rakentavat koko ajan aktiivisesti.

SYK

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on mukana kehittämässä Savilahden aluetta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ydinliiketoimintaa on tuottaa, ylläpitää ja kehittää tiloja yliopistoille ja heidän kumppaniensa tarpeeseen. Visiona on kasvaa Euroopan johtavaksi kampuskehittäjäksi. www.sykoy.fi

KYS

Koko KYSin Puijon sairaalaa uudistetaan jatkuvasti kehittämishankkeilla, uudisrakentamalla ja peruskorjaamalla. Sairaala-alueen investoinnit ovat merkittäviä. Tutustu rakennushankkeisiin tarkemmin: www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hankkeet/puijon-sairaalan-rakennushankkeet

TECHNOPOLIS KUOPIO OY

Technopolis Kuopio Oy:n tavoitteena on toteuttaa Microkatu 1:n laajennushankkeet (rakennusvaiheet 8,9 ja 10) vuoteen 2020 mennessä. Vaiheen 8 rakennustyöt ovat käynnissä ja ne valmistuvat elokuussa 2019. Lue lisää: www.technopolis.fi/uudet-toimitilat-kuopion-microkadulla

Viestikatu 7:ään on suunnitteilla toimistorakennus, jonka korkeus on 16 kerrosta. Toteutusaikataulutavoitteena on hankkeen käynnistäminen kevään 2019 aikana ja valmistuminen kesällä 2020. Lue lisää: www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/kuopio/viestikatu

www.technopolis.fi