Rakentaminen

Savilahden alueen kehittyminen etenee kiihtyvällä tahdilla. Muutaman viime vuoden aikana on valmistuneet mm. Technopoliksen lisärakentaminen Microkadun ja Viestikadun kohteissa sekä Puijonlaakson etelärinteen asuinrakentaminen. Lisäksi KYSin rakennushankkeet ovat käynnissä. Infrarakentamisen osalta Niiralankatu on jo pääosin saneerattu keskustan ja Savilahden välillä sekä verkostosiirtojen työmaa on käynnistynyt Savilahdentiellä.

Käynnissä olevan Savilahdentien verkostosiirtotyö laajenee kesän aikana Neulamäentien alkuosuudelle ja työn on kokonaisuudessaan arvioitu valmistuvan lokakuussa 2019. Tänä vuonna käynnistyvät myös Vanhan varikon alueen uusien katujen eli Sarastuskaaren, Hehkukadun, Loistekadun ja Sädekujan sekä Neulamäentien alkuosien rakentaminen. Uudet katuyhteydet pyritään ottamaan käyttöön liikenteelle vuoden 2021 aikana.

Savilahden alueen liikenteeseen vaikuttavat merkittävästi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen käynnistämä Siikalahden eritasoliittymän risteyssillan korjaustyömaa (valmis 10/19) sekä Volttikadulla käynnissä oleva Kuopion Energia Oy:n kaukolämmön saneeraustyö (valmis 6/19). Käytössä tulee olemaan kiertotiejärjestelyjä jalankulun ja pyöräilyn osalta sekä muutoksia alueen joukkoliikennepysäkeissä.

Savon ammattiopiston kampuksen rakentaminen alkaa myös tänä vuonna jatkuen vuoteen 2023 saakka. Valmistuttuaan Savon ammattiopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun muodostamalla Microkadun ja Hehkukadun kampusalueella tulee olemaan yhteensä noin 7 000 opiskelijaa. Kokonaisuudessaan työpaikka- ja kampusalueelle odotetaan noin 15 000 toimijaa. Käynnistyvät talonrakennustyömaat tulevat aiheuttamaan lisääntyvää tavaraliikennettä alueella ja kiertotiejärjestelyjä. Rakennustoimet edellyttävät myös väliaikaisia pysäköintiratkaisuja.

Myös Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi kuluvana vuonna.

Ajankohtaista

Louhintatyöt alkavat viikolla 21

Savilahden rakentaminen etenee kiihtyvällä tahdilla

Volttikadun kaukolämmön saneeraustyö alkaa viikolla 20

Savilahdentien rakentaminen alkaa kesällä 2019

Vastaa Savilahden liityntäpysäköintikyselyyn

Kaukojäähdytyslaitoksen putkiston asennustyöt jatkuvat Savilahdessa

Liikennejärjestelyt

Katso karttakuva 1. vaiheen liikennejärjestelyistä täältä.

 

-----

SYK

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on mukana kehittämässä Savilahden aluetta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ydinliiketoimintaa on tuottaa, ylläpitää ja kehittää tiloja yliopistoille ja heidän kumppaniensa tarpeeseen. Visiona on kasvaa Euroopan johtavaksi kampuskehittäjäksi. www.sykoy.fi

KYS

Koko KYSin Puijon sairaalaa uudistetaan jatkuvasti kehittämishankkeilla, uudisrakentamalla ja peruskorjaamalla. Sairaala-alueen investoinnit ovat merkittäviä. Tutustu rakennushankkeisiin tarkemmin täällä.

KPY NOVAPOLIS OY

KPY Novapolis Oy:n (ent. Technopolis Kuopio) tavoitteena on toteuttaa Microkatu 1:n laajennushankkeet (rakennusvaiheet 8,9 ja 10) vuoteen 2020 mennessä. Vaiheen 8 rakennustyöt ovat käynnissä ja ne valmistuvat elokuussa 2019. Lue lisää: www.technopolis.fi/uudet-toimitilat-kuopion-microkadulla

Viestikatu 7:ään on suunnitteilla toimistorakennus, jonka korkeus on 16 kerrosta. Toteutusaikataulutavoitteena on hankkeen käynnistäminen kevään 2019 aikana ja valmistuminen kesällä 2020. Lue lisää: www.technopolis.fi/vapaat-toimitilat/kuopio/viestikatu

www.technopolis.fi