Valon kaava

Savilahden ainutlaatuinen luonnonvalo on inspiroinut hyödyntämään valoa alueen kehittämisessä. Valon ja pimeyden hallitulla suunnittelulla ja vaihtelulla alueesta pyritään luomaan elävä, kiinnostava ja viihtyisä.

Savilahden kokoavaksi teemaksi on muotoutumassa valo. Valo yhdistää aluetta ja vahvistaa sen omaleimaisuutta sekä identiteettiä. Valo-konsepti on yksi väline kohti tavoitetta luoda Savilahteen elämää vuorokauden ja vuoden ympäri.

Savilahden valo-konsepti pitää sisällään sekä alueen omaleimaisen luonnonvalon että energiatehokkaasti ja vähähiilisyyttä edistävästi käytettävän keinovalon. Valo voi tuottaa elämyksiä taidetta hyödyntäen. Valo kytkeytyy myös alueen toimintaan, kuten erilaisiin tapahtumiin, ja oppilaitos- ja yrityskeskittymän sekä tutkimuslaitosten ja KYSin valoon liittyvään huippuosaamiseen. Valo-konsepti ja valon hyödyntäminen on noussut esille myös alueen kehittämistyöpajoissa.

Konkreettisesti valo-konsepti tulee näkymään esimerkiksi alueen nimistössä, taiteessa ja muotoilussa, valaistuksen suunnittelussa ja alueen luonnonvalon hyödyntämisessä. Valo näkyy kaupunkikuvassa myös opastusratkaisuissa, tapahtumina, toimintana ja osaamisena.

Savilahden valo-konseptia lähdetään jalkauttamaan Valon kaavalla

Kuopion kaupungin Savilahti-projekti sekä Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke (SmaRa) hakivat tarjouspyynnöllä konsulttia toteuttamaan Savilahden valon kaavan sekä valon kaavaa pohjustavan selvityksen. Valon kaava on Savilahden alueen valaistus-, taide-, muotoilu- ja kulttuuriohjelma. Konsultiksi valikoitui Frei Zimmer Oy.

Valo-konsepti -esite

Tiedote