Energia

Savilahden sijainti, tiiveys ja geologia antavat poikkeuksellisen mahdollisuuden hyödyntää monipuolisesti uusiutuvia energialähteitä. Nykyisen energiatehokkaan ja yhteistuotannolla tuotetun kaukolämmön rinnalla alueelle rakennettavissa kiinteistöissä tullaan hyödyntämään mm. aurinkoenergiaa ja geoenergiaa. Veden läheisyys mahdollistaa myös kiinteistöjen energiatehokkaan jäähdytyksen kaukokylmällä.

Yritysten, tutkimuslaitoksien, oppilaitosten sekä energia- ja ympäristöalan opiskelijoiden osaamista tullaan hyödyntämään jo alueen suunnitteluvaiheessa. Alueen energiaratkaisuja tutkittiin kokonaisuutena vuoden 2016 alussa käynnistyneessä vuoden mittaisessa Savilahden vähähiilinen energiamalli (SaVE) -hankkeessa. Hankkeessa laadittiin etenemissuunnitelma vähähiilisen ja energiatehokkaan kaupunginosan kehittämiseksi. Lisäksi Kuopion Energia Oy ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo solmineet sopimuksen, joka tähtää kaukojäähdytyksen tuotannon aloittamiseen ensivaiheessa sairaala-alueella. Jäähdytyksen tuotantoon käytetään Kallavedestä Neulalahden syvänteistä saatavaa järvivettä. Lue lisää hankkeesta tästä

Energiantuotantotapojen lisäksi energiatehokkuuden toteuttamista esimerkiksi toimitiloissa, liikenteessä, valaistuksessa ja vesihuollossa pohditaan teknologian ja uusien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien kautta. Vähähiilisten ja IoE (Internet of Energy) -ratkaisujen toteutettavuuden selvittämistä jatketaan vuonna 2016 käynnistyneessä Savilahden smarteimmat ratkaisut (SmaRa) -hankkeessa. Vuonna 2018 valmistuneessa Savilahden älykkäät energiaverkot -selvityksessä laadittiin etenemispolku  älykkäiden energiaratkaisujen toteuttamiselle.

Savilahden vähähiilinen energiamalli (pdf)