Toimintaympäristön kehittäminen

Yksi Savilahden keskeisistä vahvuuksista on laaja ja monipuolinen osaamiskeskittymä. Tätä opiskelun, työskentelyn, tutkimuksen ja sairaalatoimintojen muodostamaa osaamisympäristöä halutaan tukea, kehittää ja tuoda sen luomia mahdollisuuksia esiin. Osaamiskeskittymä on merkittävä niin pakallisesti kuin kansallisestikin sekä kasvavassa määrin myös kansainvälisesti.

Osaamiskeskittymän vahvimpia kärkialoja ovat tällä hetkellä terveys-, ympäristö ja hyvinvointialat, bioala sekä elektroniikka- ja ohjelmistoala. Suurin osa yrityksistä toimii KPY Novapoliksen tiloissa. Uskottavan toimitilaympäristön lisäksi Technopolis Oyj tarjoaa myös suuren määrän tarpeellisia tukipalveluja. Kuopion kaupungin Yrityspalvelu ja Business Kuopio tukevat yritysten toimintaa ja kehittävät Kuopioon yritysystävällistä ympäristöä.

Kesällä 2015 laadittiin osaamiskeskittymäselvitys, jossa selvitettiin, miten Savilahden toimijoiden näkemyksiä alueen kehittämisen suhteen. Haastatteluihin perustuneen selvityksen perusteella näyttää siltä, että Savilahden toimijat pitävät alueen kehittämistä tervetulleena ja että nykyiset kaupunkiympäristöä ja rakentamista koskevat suunnitelmat vastaavat toimijoiden tarpeita ja toiveita. Monet toimijat näkevät kuitenkin, että Savilahdessa on hieno monipuolisten toimijoiden yhteistyöverkostojen mahdollistama potentiaali, jota ei ehkä vielä kokonaisuudessaan ole täysimääräisesti hyödynnetty. Parhaillaan pohditaankin, millaisten toimenpiteiden avulla osaamiskeskittymää olisi mahdollista kehittää vielä synergisemmäksi; alueeseen liittyy runsaasti kehitysmahdollisuuksia.

Savilahden alueen fyysinen rakentuminen ja osaamiskeskittymän toiminnallinen kehittäminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kasvava osaamiskeskittymä toimii tulevaisuudessa urbaanin kaupunkiympäristön keskellä, mikä osaltaan lisää myös toiminnan sujuvuutta.