Tietotekniset ratkaisut

Savilahti-projekti pyrkii hahmottamaan ns. ICT:n, IoT:n avoimen/big datan ja digitalisaation luomia haasteita, mahdollisuuksia ja vaikutuksia tulevaisuuteen katsovan kaupunginosan suunnittelussa.

Keskeinen tavoite on varautua riittävästi tulevaan kehitykseen ja sen luomiin mahdollisuuksiin alueen elämän sujuvoittamisessa tulevaisuudessa. Tarkoituksena on pyrkiä varautumaan teknisissä järjestelmissä siten, että kehittyvä tegnologia voisi palvella arjen tarpeita ja hyödyttää alueen toimijoita sekä yhdistää eri informaatiojärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi. Keskeistä olisi mahdollistaa eri lähteistä syntyvän datan avautuminen palvelemaan esimerkiksi innovatiivista kehittämistä ja uuden kansalais- ja yritystoiminnan syntymistä.

On tunnistettu mahdollisten Savilahden tietotekniikkahankkeiden liittymäpinnat mm. energiaratkaisuihin keskittyvään SaVE-hankkeeseen, jossa yhtenä tavoitteena on selvittää rakennusautomaation ja ICT-verkon hyödyntämismahdollisuudet. Lisäksi on tunnistettu yhteys Viisaan liikkumisen toimenpideohjelman tavoitteisiin luoda mm. älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä, liikkumista tukevat Appsit ja asiakaslähtöinen joukkoliikenne-, pyöräily- ja pysäköinti-informaatio.

Alustavia selvityksiä aiheesta on tehty mm. muutamien alan yritysten kanssa ja tarkoitus on laajentaa näkemystä mm. talotekniikan, energiateknologian, ympäristötekniikan, turvateknologian ja liikenteen näkökulmista. Esiselvitysten jälkeen on tavoitteena käynnistää erillinen suunnitteluhanke, jossa selvitetään toteuttamiseen liittyvät periaatteet ja ratkaisut.