SMARA

SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeessa pyritään ylittämään perinteisiä kaupunkisuunnittelun rajoja Savilahden kaupunginosaa suunniteltaessa ja rakennettaessa. Hankkeen aikana etsitään ne vähähiilisyyttä edistävät, innovatiiviset ja älykkäät ratkaisut, jotka on mahdollista toteuttaa Savilahdessa alueen rakentuessa. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt SmaRa-hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Projekti jakautuu kahdeksaan osa-alueeseen, eli Smart-kaistaan:

1. Väestönsuojelu- ja kalliotilaratkaisut
2. Elinkaariviisaat infrastruktuuriratkaisut
3. Liikkumisen ja pysäköinnin ratkaisut
4. Vähähiiliset energiaratkaisut
5. Informaatioalustaratkaisut
6. Jätehuoltoratkaisut
7. Muotoilu- ym. ihmisten hyvinvointia ja alueen viihtyisyyttä edistävät ratkaisut
8. Asumisen ja toiminnan uusien muotojen ratkaisut

Hankkeessa tehdään laajaa vuorovaikutustyötä ja haetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa parhaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Projektin kesto on 2,5 vuotta (1.12.2016 – 31.5.2019). Projektin kokonaisbudjetti on 1 150 000 €.

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Retu Ylinen, p. 044 718 5140, retu.ylinen(at)kuopio.fi
projektisuunnittelija Veera Lintula, p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi