SMARA

SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeessa pyrittiin ylittämään perinteisiä kaupunkisuunnittelun rajoja Savilahden kaupunginosaa suunniteltaessa ja rakennettaessa. Hankkeessa etsittiin vähähiilisyyttä edistäviä, innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja, jotka on mahdollista toteuttaa Savilahdessa alueen rakentuessa. Hanke toteutettiin laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa parhaita ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja hakien. Hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanke sai tukea Pohjois-Savon liiton kautta.

Projekti jakautui kahdeksaan osa-alueeseen eli Smart-kaistaan:

1. Väestönsuojelu- ja kalliotilaratkaisut
2. Elinkaariviisaat infrastruktuuriratkaisut
3. Liikkumisen ja pysäköinnin ratkaisut
4. Vähähiiliset energiaratkaisut
5. Informaatioalustaratkaisut
6. Jätehuoltoratkaisut
7. Muotoilu- ym. ihmisten hyvinvointia ja alueen viihtyisyyttä edistävät ratkaisut
8. Asumisen ja toiminnan uusien muotojen ratkaisut

Hankkeessa tehdyt selvitykset löytyvät täältä: www.savilahti.com/selvityksia

Projektin kesto oli 1.12.2016 – 30.11.2019. Projektin kokonaisbudjetti on 1 150 000 €.

 

 

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Retu Ylinen, p. 044 718 5140, retu.ylinen(at)kuopio.fi
projektisuunnittelija Veera Lintula, p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi