Savilahden avoimen kampuksen suunnittelupäivät

Savilahdesta rakentuu ainutlaatuinen ja kiinnostava tulevaisuuden oppimis-, innovaatio- ja työpaikkakeskittymä. Tiivis kampusalue yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon koulutuskuntayhtymän, Itä-Suomen yliopiston, tutkimuslaitosten, KYS:n sekä yritysten kanssa luo kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavan ympäristön. Avoin kampus -palvelumuotoilukonseptihanke mahdollistaa tulevaisuuden oppimis- ja TKI-ympäristön rakentumisen sekä tutkimus- ja yritystoiminnan yhdistymisen oppimiseen. Aluetta tulee jatkossa elävöittämään jopa 15 000 opiskelijaa, joten sen kehittäminen vaikuttaa koko Kuopion elinvoimaisuuteen.

Savilahden avoimen kampuksen Charrette-yhteissuunnittelupäivät pidettiin 14.–16.2.2018. Charette on tapa ideoida ja innovoida uusia ajatuksia. Se tarjoaa puitteet yhteisen toiminnan, palveluiden ja ympäristön kehittämiseen. Suunnittelijoina toimivat tilojen ja ympäristöjen käyttäjät, palveluiden tuottajat, suunnittelun ammattilaiset sekä muut sidosryhmät. Työssä hyödynnetään jokaisen osallistujan erikoisosaamista, kokemusta, haaveita, toiveita sekä osallistujien energisiä kohtaamisia. Charretten kuluessa osallistujat työskentelevät erilaisilla työmenetelmillä, joiden aikana suunnittelutyö etenee askel askeleelta kohti tavoitetta.

Savilahden Charrette synnytti yhteisen vision

Kolmen päivän aikana modernia oppimisympäristöä ideoitiin yli 300 osallistujan voimin. Mukana oli niin opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa kuin yritysedustajia ja muita asiasta kiinnostuneita. Moni osallistujista oli ensimmäistä kertaa ideoimassa. Charrettessa muun muassa pohdittiin, miten digitaalisuus ilmentyy Savilahden kampuksella, mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa kampuksen palveluissa ja miten kampuksen yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä kehitetään edelleen. Suunnittelutyön lomassa Savilahden kampukselle rakennettiin identiteettiä, visiota ja tahtotilaa kampuksen kehitykselle.

Suunnittelupäivillä tunnistettiin 254 ongelmaa, luotiin 1004 uutta ideaa, raportoitiin 10 etusivun uutisjuttua ja tuotettiin 12 palvelukonseptia 36 ideoidusta uudesta palvelumahdollisuudesta. Päivillä verkostoiduttiin ja kaadettiin aitoja eri organisaatioiden välillä sekä opittiin ja oivallettiin uutta. Tuloksena oli suuri määrä laadukasta suunnittelutietoa, ideoita ja innostusta sekä yhteinen visio alueen kehittämiseksi. Savilahti tulee edustamaan kampustoiminnoillaan Suomen kärkeä maailmalla. Charrette osoitti, että toimijoilla eri tasoilla on vahva tahtotila yhteiseen korkealaatuiseen kehittämiseen.

Ideascoutin johtamassa suunnittelutiimissä oli mukana 10 henkeä, jotka edustivat käyttäjäkeskeistä suunnittelua, innovaatio-ammattilaisia, tietomalliasiantuntijoita, arkkitehtejä sekä visualisoijia. Lisäksi mukana oli sparraajina digitalisaation, opetusteknologioiden ja uusien palveluiden edelläkävijöitä.

Suunnittelupäivät järjestettiin Technopoliksella ja niiden teemoina olivat Suurin mahdollisuus, Toiminta ja tarpeet sekä Konkretisointi ja tulokset.

Avoin raportointitilaisuus Charreten tuloksista ja seuraavista askeleista järjestettiin 20.3. Technopoliksella. Loppuraporttiin pääset tutustumaan täällä.

 

 

Loppuraportti: https://issuu.com/savonia/docs/charrette_raportti

Ajankohtaisia uutisia 27.3.2018: http://ideascout.fi/tapahtuma/savilahden-charretten-uutisia-27-3-2018/

Ajankohtaisia uutisia 14.3.2018: https://ideascout.fi/tapahtuma/savilahden-charretten-uutisia-12-3-2018/

Ajankohtaisia uutisia 7.2.2018: https://ideascout.fi/tapahtuma/savilahden-charrette/

Tutustu Charretten vaiheisiin Facebookissa: https://www.facebook.com/events/178557992749531/

 

Lisätiedot:  

Savon koulutuskuntayhtymä 
Esa Juvonen / esa.juvonen@sakky.fi / 044 785 3035

Savonia-ammattikorkeakoulu 
Pasi Haataja / pasi.haataja@savonia.fi / 044 785 6357

 

charrette.jpg