Salli – Savilahti Allianssi

Savilahden infran rakentaminen toteutetaan allianssi-mallilla, joka on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Mallissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Keskeistä on yhteinen ymmärrys ja luottamus sekä työskentely avoimesti ja innovatiivisesti hankkeen parhaaksi.

Hankinta suoritetaan neuvottelumenettelynä, jossa ensimmäisessä vaiheessa valitaan osallistumishakemusten perusteella allianssikumppaniehdokkaat ja toisessa vaiheessa kyvykkyydenarvioinnin sekä tarjousten perusteella varsinainen allianssikumppani.

Sallin markkinainfo / 11.9.2017

Maanantaina 11.9.17 järjestettiin Sallin markkinainfo Valtuustotalolla. Paikalla oli iso joukko eri alojen toimijoita kuulemassa Salli-projektista.

Sallin markkinainfo ja aikataulu: Salli_aineisto.pdf

Vaiheen 1 hankintailmoitus Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-022254

Kumppaniehdokkaat on valittu / 14.11.2017

Ensimmäisen vaiheen osallistumishakemukset tuli jättää 14.11.2017 mennessä. Osallistumishakemuksen jätti viisi allianssikumppaniehdokasta. Tilaaja arvioi ja pisteytti ehdokkaat hankintailmoituksen valintaperusteiden mukaisesti. Jatkoon valittiin kolme kumppaniehdokasta:

SAWON SYKE / Graniittirakennus Kallio Oy ja Pöyry Finland Oy

”SAWISET” / Oteran Oy ja Sito Oy

SALLIN RAKENTAJAT / Suomen Maastorakentajat Oy, VR Track Oy ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Valittujen ehdokkaiden kanssa käynnistetään neuvotteluvaihe. 28.11.2017 järjestetään tarjouspyynnön esittelytilaisuus ja alustava tarjous tulee jättää 3.1.2018 mennessä. Alustavan tarjouksen pohjalta käydään kehitystyöpajana kahdenkeskeiset neuvottelut, jonka jälkeen ehdokkaat jättävät lopulliset tarjouksensa.

Tarjouspyynnön esittelytilaisuus / 28.11.2017

Esittelytilaisuuden materiaalit:

Salli_tarjousinfo.pdf

Kuopio_Savilahti.pdf

Case.pdf

Kehitystyöpajat / 8.–10.1.2018

Kolmen valitun allianssikumppaniehdokkaan kanssa on järjestetty tammikuussa kahdenkeskiset sopimusneuvottelut ja kehitystyöpajat, joiden päätyttyä kaikki tarjoajat ovat jättäneet laatu- ja hintatarjouksensa 2.2.2018 mennessä.

Salli-kumppani on valittu / 7.2.2018

Kaupunkirakennelautakunta on valinnut Sallin allianssikumppaniksi SAWON SYKKEEN. Allianssikumppani on valittu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

 

salli_0.jpg