Salli-allianssi

Savilahden infran rakentaminen toteutetaan allianssi-mallilla. Salli-allianssin tavoitteena on mahdollistaa Savilahden alueen rakentuminen ja vahvistaa yhteyksiä Kuopion keskustaan ja seutukuntaan sekä vaalia yhteyksiä Kallavedelle ja luontoon. Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta lisätään sekä sujuvuutta edistetään. Alueen liikennejärjestelyt tulevat kannustamaan autottomaan liikkumiseen. Myös alueen infraverkostot saatetaan vastaamaan tulevaa asukas- ja toimijatarvetta. Toimenpiteillä varmistetaan alueen tavoitettavuus, palveluiden saatavuus sekä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden toteutuminen.

Allianssi-malli on uudenlainen tapa toimia. Mallissa toimijat vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Keskeistä on yhteinen ymmärrys ja luottamus sekä työskentely avoimesti ja innovatiivisesti hankkeen parhaaksi. Hankkeen suunnitteluvaiheesta siirrytään toteutusvaiheeseen keväällä 2019, jolloin rakentamisen on tarkoitus käynnistyä.

Salli-allianssin sopimuskumppanit ovat Kuopion kaupunki, GRK Oy ja Pöyry Finland Oy.

Salli-toimiston osoite: Neulaniementie 6, 70210 Kuopio

 

salli_0.jpg

 

Sallin ydinviesti

Kuopion Savilahteen suunnitellaan ja rakennetaan innovatiivinen 35 000 toimijan kaupunginosa. Salli-allianssi toteuttaa rakentamisen resurssiviisaasti ja ekologisesti olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen sekä viisaaseen liikkumiseen kannustaen.

 

Allianssi-kumppanin valinta

Hankinta suoritettiin neuvottelumenettelynä, jossa ensimmäisessä vaiheessa valittiin osallistumishakemusten perusteella allianssikumppaniehdokkaat ja toisessa vaiheessa kyvykkyydenarvioinnin sekä tarjousten perusteella varsinainen allianssikumppani.

Sallin markkinainfo / 11.9.2017

Maanantaina 11.9.17 järjestettiin Sallin markkinainfo Valtuustotalolla. Paikalla oli iso joukko eri alojen toimijoita kuulemassa Salli-projektista.

Sallin markkinainfo ja aikataulu: Salli_aineisto.pdf

Vaiheen 1 hankintailmoitus Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-022254

Kumppaniehdokkaat on valittu / 14.11.2017

Ensimmäisen vaiheen osallistumishakemukset tuli jättää 14.11.2017 mennessä. Osallistumishakemuksen jätti viisi allianssikumppaniehdokasta. Tilaaja arvioi ja pisteytti ehdokkaat hankintailmoituksen valintaperusteiden mukaisesti. Jatkoon valittiin kolme kumppaniehdokasta:

SAWON SYKE / Graniittirakennus Kallio Oy ja Pöyry Finland Oy

”SAWISET” / Oteran Oy ja Sito Oy

SALLIN RAKENTAJAT / Suomen Maastorakentajat Oy, VR Track Oy ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Valittujen ehdokkaiden kanssa käynnistettiin neuvotteluvaihe. 28.11.2017 järjestettiin tarjouspyynnön esittelytilaisuus ja alustava tarjous tuli jättää 3.1.2018 mennessä. Alustavan tarjouksen pohjalta käytiin kehitystyöpajana kahdenkeskeiset neuvottelut, jonka jälkeen ehdokkaat jättivät lopulliset tarjouksensa.

Tarjouspyynnön esittelytilaisuus / 28.11.2017

Esittelytilaisuuden materiaalit:

Salli_tarjousinfo.pdf

Kuopio_Savilahti.pdf

Case.pdf

Kehitystyöpajat / 8.–10.1.2018

Kolmen valitun allianssikumppaniehdokkaan kanssa järjestettiin tammikuussa kahdenkeskiset sopimusneuvottelut ja kehitystyöpajat, joiden päätyttyä kaikki tarjoajat jättivät laatu- ja hintatarjouksensa 2.2.2018 mennessä.

Salli-kumppani on valittu / 7.2.2018

Kaupunkirakennelautakunta valitsi allianssikumppaniksi SAWON SYKKEEN. Valinta tapahtui kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.