Palvelut

Datajalostamo-älykaupunkialustalle suunnitellut palvelut

API:t ja eri datalähteiden yhdistely: Datajalostamon tarkoituksena on toteuttaa eri lähteistä saatavilla olevan Smart City -datan jalostaminen ja jakelu API-rajapintapalvelujen avulla, alla olevassa kuvassa esitetyn jatkuvan jalostamisen periaatteen mukaisesti. Jalostamon API-rajapinnat tarjoavat myös mahdollisuuden ohjata toimilaitteita jalostetun, eri lähteistä noudetun ja yhdistellyn tiedon avulla. Reaaliaikaisuus ja ns. Edge-laskenta on yksi keskeinen suunnitteluperiaate ratkaisua rakennettaessa.

datavirrat_11_0.jpg

Analysointi: Datajalostamon ajoalustaratkaisut rakennetaan niin, että Datan jalostaminen Tiedoksi ja Tietämykseksi on mahdollista myös tekoälyn ja koneoppimisen avulla.

Datan varastointi: Datajalostamo tarjoaa tarpeelliset ratkaisut historiatietojen ja aikasarjojen tallentamiseen, jotta datan pohjalta tapahtuva ennakointi on mahdollista.

Käyttäjähallinta/tunnistaminen: Datajalostamo rakentuu niin, että kaikki tietojen käyttäminen ja tuottaminen tapahtuvat tiedon luonteeseen nähden oikean tasoisesti tunnistautuen.

datajalostamon_sipulimalli_0.png

Tietoliikenneinfra/putkireitit: Kehitettävä älykaupunkialusta kytkeytyy tiiviisti Kuopion tietoliikennekonsepti 2050:een, jonka aikana kaupunkiin luodaan uutta tietoliikenneinfrastruktuuria rakentamalla mikrokanavaverkkoa muun rakentamisen yhteydessä. Yhdessä nämä kaksi hanketta kurkottavat tulevaan, jossa älytoiminnot ja tietoliikenneyhteydet tulevat olemaan kaupunkien perusinfrastruktuuria kuten vesijohto- ja sähköverkot tänä päivänä.