Oppimisympäristöt

Savilahden kaupunginosaan on muodostumassa Itä-Suomen merkittävin oppilaitoskeskittymä. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus on saanut jo seurakseen osan Savonia-ammattikorkeakoulusta, tulevina vuosina Savonia-AMK:n Opistotien kampuksen toiminnot ovat siirtymässä Savilahteen. Savon ammatti- ja aikuisopisto (SAKKY) on myös päättänyt keskittää toimintojansa alueelle. Opetuksen keskittämisessä Savilahteen pyritään löytämään toiminnallisia ja tilallisia yhteyksiä sekä synergiaa oppilaitosten, yritysten, tutkimuslaitosten sekä alueen muun elämän välillä. Savilahden opiskelijamäärä on kasvamassa noin 9000 opiskelijasta 15 000:een.

Tulevaa oppimisympäristöä on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten, maanomistajien ja Kuopion kaupungin kanssa keväästä 2015 alkaen. Sijoittumisesta sekä toiminnallisista ja tilallisista synergioista laadittiin kolmen koulutusasteen sijoittumissuunnitelma, jonka tuloksena saatiin kaksi vaihtoehtoista periaateratkaisua oppilaitoksien sijoittumiseksi.

Savonia-AMK:n ja SAKKY:n siirtymistä on valmisteltu jo aiemmin järjestetyillä arkkitehtikilpailuilla, joissa on haettu uusia käyttötarkoituksia tyhjentyville oppilaitosalueille. Vuonna 2013 järjestettiin nuorille arkkitehdeille suunnattu kansainvälinen Europan 12 -suunnittelukilpailu Hatsalan alueella, jossa sijaitsee Savonia AMK:n Opistotien kampus. Vuonna 2014 Sairaalakadun kampuksen alueesta käytiin tontinluovutuskilpailu. Savon ammatti- ja aikuisopiston alueelle järjestettiin vuonna 2015 Mölymäen avoin arkkitehtikilpailu. Vuonna 2017 suunnittelu jatkuu ja odotettavissa on päätöksiä oppilaitosten sijoittumispaikoista.