Liikkuminen

Savilahdessa liikutaan miltei kaikilla mahdollisilla liikennevälineillä. Alueen läpi kulkee moottoritie VT5 ja Savon päärautatie. Savilahdentie on yksi Kuopion vilkkaimmista väylistä, jossa nykyisin on välillä ruuhkahuippuja. Toimintojen porrastamisella voidaan jo nyt sujuvoittaa liikennettä. Savilahden alue on hyvin saavutettavissa ja torille on matkaa alle kaksi kilometriä. Yhteydet maakuntaan ja lentokentän kautta maailmalle ovat hyvät.

Maankäytön yleissuunnitelmien rinnalla on käynnissä Savilahden liikenteen yleissuunnitelmatyö, jossa painopisteinä ovat jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä joukkoliikennejärjestelyjen kehittäminen yksityisautoilun rinnalla. Suunnitelma keskittyy pääosin Savilahden alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin sekä katuverkon keskeisten yhteyksien tarkasteluun. Työssä ovat vahvasti mukana kaikki kulkumuodot. Lisäksi yleissuunnitelmassa tarkastellaan mahdollisimman hyvin keskustan ja Savilahden alueen välistä jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia ratkaisuja. Ensisijainen reitti Savilahdesta keskustaan kulkee Niiralankatua jatkuen Tulliportinkadulle. Lisäksi pohditaan alueen kytkeytymistä muihin lähialueisiin sekä ympäröivään virkistysreitistöön.

Savilahden alue on heti Kuopion keskustan jälkeen tärkein paikallis- ja seutuliikenteen solmukohta. Merkittävä osa paikallisliikenteen ja monet seudullisen joukkoliikenteen reiteistä kulkevat nykyisin Savilahdentietä pitkin. Joukkoliikenneinfon ja reaaliaikaisen tiedon tuottamisen kehittäminen koettiin tärkeäksi syksyllä 2015 pidetyssä liikennetyöpajassa.

Käynnissä oleva seutukunnallinen Viisaan Liikkumisen hanke (2016–2019) tavoittelee parannusta muun muassa liikenneinformaation hyödyntämiseen. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytiä, mutta myös henkilöauton järkevää käyttöä sekä taloudellista ja turvallista ajotapaa. Keskeisintä on kehittää käyttäjälähtöisiä ratkaisuja arjen liikkumisen helpottamiseksi ja saada siihen tukea alueen toimijoilta. Myös Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnissä VT5-liikennekäytävän kehittämisselvitys välillä Matkus – Sorsasalo.

Osalla alueen nykyisistä toimijoista, kuten KYS:lla ja KPY Novapoliksella paikoitus on ratkaistu pysäköintilaitoksilla. Maankäytön yleissuunnitelmissa on myös tarkasteltu tulevia pysäköintiratkaisuja. Alueen maankäytön laajentuessa ja tiivistyessä pysäköinnissä suositaan yhteiskäyttöisiä ratkaisuja. Tavoitteena on, että pysäköinnin palvelut ovat käyttäjälähtöisiä ja esimerkiksi sähkö- ja yhteiskäyttöisille autoille järjestetään etuisuuksia.