Kilpailuohjelma & liitteet

Tälle sivulle on koottu kaikki Vanhan Varikon pohjoisosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun liittyvät tiedot ja taustamateriaalit. Kilpailuohjelman ja varsinaisten liitteiden lisäksi osallistuvien konsortioiden on huomioitava taustamateriaaliksi listatut muut ohjelma-asiakirjat (liitteet 3–24) sekä ohjelmat ja selvitykset (liitteet 25–42).

 

Kilpailuohjelma ja varsinaiset liitteet

Kilpailuohjelma

Liite 1 Tavoitteet

Liite 2 Periaatekaavio

 

Muut ohjelma-asiakirjat

Liite 3 Savilahden maankäytön yleissuunnitelmaluonnos ja havainneaineisto Varikon alueelta (päivitys 20.12.2019)

Liite 4 Teemakaaviot: kaupunkirakenne, luontoarvot, kulttuuriarvot ja palvelut

Liite 5 Savilahden osayleiskaava liitteineen

Liite 6 Vanhan varikon itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos liitteineen

Liite 7 Ajantasa-asemakaava

Liite 8 Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun eteneminen alueella

Liite 9 Savilahti-projektin tavoitteet (KH 4.5.2015)

Liite 10 Savilahden maankäytön yleissuunnitelma 1.0 (KH 8.5.2017)

Liite 11 Savilahden rakentamiseen liittyviä periaatteita, ohjeita ja maksuja (KH 12.8.2019)

Liite 12 Savilahti-ohje sekä sitä kokoava ja täydentävä liite (KH 12.8.2019)

Liite 13 Valon kaavan valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelma (KH 12.8.2019)

Liite 14 Pima-selvitykset

Liite 15 Liikunta- ja tapahtumakeskuksen toteutussuunnitelmaluonnos

Liite 16 Neulamäen kalliotilojen erilaisten käyttötarkoitusten kartoitus (30.6.2015, Rockplan)

Liite 17 Alueen katusuunnitelmat, Sarastuskaari ja Loistekatu

Liite 18 Varikon liikenneverkko

Liite 19 Maaperä- ja pohjatutkimus kartta

Liite 20 Ilmakuvia Varikon alueelta

Liite 21 Valokuvia Varikon alueelta

Liite 22 3D malliaineistot (ETRS-GK27-koordinaatistossa sekä N2000-korkeusjärjestelmässä)

Liite 23 Kantakartta (dwg)

Liite 24 Tietomallipohjaisten havainneaineistojen luovutus

 

Ohjelmat ja selvitykset

Liite 25 Savilahden toimijaprofiilit 2030 ja 2050

Liite 26 Selvitys tulevaisuuden tietoliikenneratkaisujen vaikutuksista Savilahden alueen maankäytön sekä infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon 2017–2050

Liite 27 Savilahden pysäköintiratkaisujen yleisperiaatteet ja yliopistorannan asemakaava-alueen pysäköinnin yleissuunnitelma

Liite 28 Datan kerääminen, varastointi ja käyttäminen Savilahden ICT-alustalla

Liite 29 Rakennusajan logistiikka Savilahdessa

Liite 30 Lämmitys- ja jäähdytysverkostot tulevaisuuden Savilahdessa

Liite 31 Savilahden opastuksen yleissuunnitelma

Liite 32 ICT-infran yleissuunnitelma

Liite 33 Palvelumuotoilu Savilahden jätehuollossa

Liite 34 Talvikunnossapito Savilahdessa

Liite 35 Innovatiiviset pysäkkiopasteet Savilahdessa

Liite 36 Asumisen uudet muodot Savilahdessa

Liite 37 Asumisen trendit ja Kuopion uusien alueiden potentiaaliset asukasryhmät

Liite 38 Savilahden älykkäät energiaverkot

Liite 39 Savilahden vähähiilinen energiamalli-hanke

Liite 40 Savilahden aurinkoenergiaselvitys

Liite 41 Savilahden geoenergiaselvitys

Liite 42 ICT-ratkaisujen hallintamallit