Kalliotilat

Entisen asevarikon alueella Neulamäen kalliorinteessä sijaitsevat Puolustusvoimien aikoinaan rakentamat luolastot. Luolastoissa on toiminut esimerkiksi asekorjaamo ja komentokeskuksia.

Neulamäen luolastoalue soveltuu hyvin kalliorakentamiseen. Luolasto onkin kooltaan ja teknisiltä lähtökohdiltaan merkittävä koko Suomen mitassa. Tiloihin pääsee kulkemaan sisälle lähes vaakasuoraan, korkeuseroja sisä- ja ulkotilan välillä ei juuri ole. Kuudentoista luolan tilat jakaantuvat kolmeen erilaiseen kokonaisuuteen. Luolastojen päällä on kalliomassaa 30–40 metriä. Olemassa olevia hyödynnettäviä luolastoja on noin 9 500 m2.

Uusiokäyttöön vapautunutta kallioluolastoa kehitetään alueen aktiiviseksi toiminnalliseksi osaksi. Luolien jatkojalostaminen voi tapahtua vaiheittain. Luolastot vaativat vähintään tilojen perusteellisen peruskorjauksen ennen lopullista uutta käyttötarkoitusta.

Kaikkiaan luolastoista on laadittu tähän mennessä kolme selvitystä, joissa on tutkittu tilojen käyttömahdollisuuksia. Luolien käyttösuunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, mutta potentiaalia moneen käyttöön on olemassa. Luolastoihin voitaisiin ensimmäisessä vaiheessa sijoittaa esimerkiksi tilat monitoimiselle liikunta- ja vapaa-ajan palveluille sekä alueelliselle väestönsuojalle. Lisäksi on tutkittu luolastojen soveltuvuutta energia- ja ICT-järjestelmiä tukevien palveluiden sijoittamiseen.