Innovatiiviset kumppanit

Kilpailusta kiinnostuneilla innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen tarjoajilla on mahdollisuus kuvata tarjoamansa ratkaisut/palvelut tällä lomakkeella ja ilmaista näin kiinnostuksensa osallistua johonkin tarjoajakonsortioon.

Konsortioita muodostavilla yrityksillä on mahdollisuus tutustua näihin kuvauksiin tällä sivulla ja ottaa halutessaan yhteyttä omaan konsortioonsa soveltuviin toimijoihin. Tavoitteena on nostaa esiin uusia toimijoita, jotka eivät todennäköisesti muuten löytäisi sopivia konsortioita.

Kaupunki tarjoaa tämän kanavan yhteistyökumppanien hakemiseen ja markkinoi sitä kilpailuohjelmassa sekä kilpailuun liittyvissä tilaisuuksissa, mutta ei osallistu millään tavalla konsortioiden muodostamiseen.