Innovatiiviset kumppanit

Kilpailusta kiinnostuneilla innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen tarjoajilla on mahdollisuus kuvata tarjoamansa ratkaisut/palvelut tällä lomakkeella ja ilmaista näin kiinnostuksensa osallistua johonkin tarjoajakonsortioon.

Konsortioita muodostavilla yrityksillä on mahdollisuus tutustua näihin kuvauksiin tällä sivulla ja ottaa halutessaan yhteyttä omaan konsortioonsa soveltuviin toimijoihin. Tavoitteena on nostaa esiin uusia toimijoita, jotka eivät todennäköisesti muuten löytäisi sopivia konsortioita.

Kaupunki tarjoaa tämän kanavan yhteistyökumppanien hakemiseen ja markkinoi sitä kilpailuohjelmassa sekä kilpailuun liittyvissä tilaisuuksissa, mutta ei osallistu millään tavalla konsortioiden muodostamiseen.

 

3D Talo Finland Oy

Ratkaisun/palvelun kuvaus: Suunnitelmien virtuaalinen esittämisalusta (VR, AR, desktop, web, IoT). Alustassa Savilahden suunnitelmat ja lähtöainestot jo valmiina.

Hyödyt: Havainnollinen ja visuaalinen tapa esittää suunnitelmia ja ratkaisuja.

Mitä toteuttaminen vaatii? Tilaaja voi itse ladata aineistonsa virtuaaliympäristöön, tai vaihtoehtoisesti 3D Talo voi tuottaa halutut aineistot tilaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Onko ratkaisua/palvelua jo testattu tai otettu käyttöön? Ratkaisua on hyödynnetty monissa eri tapauksissa, esim. Savilahden suunnittelutyössä, KYSin potilashuonesuunnittelussa, Ponssen tehdaslaajennuksessa, Junttanin konesuunnittelussa, Tampereen raitiovaunuhankkeessa jne.

Lisätietoja:

Matti-Juhani Pekkanen, p. 044 355 0761, Matti(at)3dtalo.fi, 3dtalo.fi

 

FiltsoN2O

Ratkaisun/palvelun kuvaus: Rakennuksen ilmanvaihtoon liitettävä kasvihuonekaasujen sieppaus- ja neutralointiteknologia.

Hyödyt: Ratkaisu tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden pienentää rakennuksen valmistamisen aikaisten päästöjen, sen käytön aiheuttamien sekä sen käyttäjän aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Mitä toteuttaminen vaatii? Pienen muutoksen ilmanvaihtokanaviston poistoilmaputkistoon tai ilmanvaihtokoneen joka on varustettu tarjoamallamme tekniikalla.

Onko ratkaisua/palvelua jo testattu tai otettu käyttöön? Ratkaisun prototyyppi tulee käyttöön Kuopion alueella oleviin pilot-kohteisiin kevään/kesän 2020 aikana.

Lisätietoja:

Henri Siljanen, FT, Yliopistotutkija, p. 040 355 2295, henri.siljanen(at)uef.fi, www.uef.fi

 

Pindora Oy

Ratkaisun/palvelun kuvaus: Älykäs kulunhallinta-alusta, johon voidaan liittää monia erilaisia lukitus- ja valvontajärjestelmiä sekä kotipalveluiden toimittajia.

Hyödyt: Avoimien rajapintojen avulla alustaan voidaan liittää Pindora Oy:n omien tuotteiden lisäksi useiden eri valmistajien laitteita/ohjelmistoja. Alusta tarjoaa kotipalveluiden saattamisen kotiin ilman aikaikkunaa turvallisesti sekä luotettavasti.

Mitä toteuttaminen vaatii? Laitteistojen ja järjestelmien liittäminen Pindora alustalle sekä tarvittavat tiedonsiirtoyhteydet.

Onko ratkaisua/palvelua jo testattu tai otettu käyttöön? Älykäs Jääkaappitoimitus, Seinäjoen kotihoito sekä useat asiakkaat Suomessa ja Norjassa. Palveluun on integroitu varausjärjestelmiä, maksupäätteitä, CRM-, ERP-, RFID-päätteitä sekä valvontajärjestelmiä.

Lisätietoja:

Pekka Rintamäki, p. 050 495 2349, pekka.rintamaki(at)pindora.fi, www.pindora.fi

Uutinen, Video1, Video2

 

Preventos Informatics Oy

Ratkaisun/palvelun kuvaus: Vesihuollon digitaaliset palvelut vesihuoltoyhtiöille, kiinteistöille ja teollisuuden toimijoille. Tarjoamme ratkaisuja vedenjakelun automaattiseen seurantaan ja omaisuuden hallintaan. Preventokselta saat myös kiinteistö- ja huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit ja niihin liittyvät kuluttajille suunnatut tietopalvelut. Lisäksi tarjoamme myös hulevesien hallinnan reaaliaikaisia mittauspalveluja ja hulevesivirtausmallinnusta. Toteutamme myös erilaisia vesihuollon suunnittelu- ja mallinnustehtäviä asiantuntijapalveluina.

Hyödyt: Preventoksen vesihuoltolaitoksille suunnatut palvelut on kehitetty kustannustehokkaiksi työkaluiksi, joilla vedenjakelun hallinta tehostuu ja tekemisen laatu paranee. Palveluilla tähdätään hyvin hoidettuun vesihuolto-omaisuuteen, jolloin nykyiset ja tulevat vedenkäyttäjät voivat luottaa toiminnan laatuun. Jatkuvatoimisen mittaamisen ja omaisuudenhallinnan palveluiden avulla on helppo olla selvillä verkoston nykytilasta ja kunnon kehittymisestä niin, että nykyisten ja tulevienkin asiakkaiden palvelun laatu pystytään turvaamaan. Palvelujen avulla vuototilanteet voi tunnistaa nopeasti, ennakoida veden käyttöä ja priorisoida verkoston saneeraus- ja huoltotoimenpiteitä. Etäluettavat vesimittarit mahdollistavat vaivattoman ja oikeellisen laskutuksen. Samalla mahdollistuu myös asukkaiden tietoisuuden lisääminen ja sitä kautta saatavat hyödyt resurssiviisauden kehittämiseksi. Preventos haluaa auttaa kaikkia vesihuollon toimijoita hallitsemaan kokonaisuutta paremmin.

Mitä toteuttaminen vaatii? Preventoksen digitaaliset palvelut sisältävät kaiken toiminnallisuuden, joiden avulla mittauksista kerättävä data jalostetaan automaattisesti käyttäjälleen lisäarvoa tuottavaksi tiedoksi. Langattomaan tiedonsiirtoon ja pilvipalveluihin perustuvan taustajärjestelmän lisäksi tarvitaan erilaisia mittauksia seurattavaan kohteeseen. Palvelut toimivat helppokäyttöisellä ja tietoturvallisella selainpohjaisella käyttöliittymällä, joka on käytettävissä niin mobiililaitteilla kuin toimiston tietokoneilla. Järjestelmän avointen rajapintojen avulla kaikki data on siirrettävissä myös asiakkaan omiin tietojärjestelmiin.

Onko ratkaisua/palvelua jo testattu tai otettu käyttöön? Preventoksen digitaalisia palveluita hyödyntävät jo useat suomalaiset teollisuuslaitokset, kunnat ja vesihuoltoyhtiöt.

Lisätietoja:

Teemu Räsänen, p. 050 430 4111, teemu.rasanen(at)preventos.fi, www.preventos.fi / LinkedIn / Facebook