Datajalostamo

Datajalostamo on 2,5 vuoden (1.1.2020–30.6.2022) EAKR-rahoitteinen hanke, jonka aikana luodaan älykaupunkialusta Kuopion kaupungin, oppilaitosten, yritysten, tutkimuslaitosten ja terveydenhuollon käyttöön. Hanke edistää Kuopion kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista mm. resurssiviisaus-, digitalisaatio-, kansainvälistymis- ja kasvutavoitteiden osalta. Datajalostamo-hankkeen tavoite on osaltaan auttaa Kuopion kaupungin kehittymistä hyvän elämän pääkaupungiksi helpottamalla datan käyttämistä hyvinvoinnin edistämisessä.

Siemenen Datajalostamo-hankkeelle loi SmaRa-hanke (Savilahden smarteimmat ratkaisut), jonka aikana Savilahteen etsittiin, vähähiilisyyttä edistäviä, innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja. SmaRa-hanke jakautui kahdeksaan osa-alueeseen, joista informaatioalustaratkaisu on se, jota Datajalostamossa lähdetään jatkokehittämään.

Tutustu Datajalostamon kehittämisperiaatteisiin ja sovellusalueisiin Kehittäminen-sivulla ja suunniteltuihin Datajalostamo-palveluihin Palvelut-sivulla.

Datajalostamo-älykaupunkialustan kerrokset (jpg-kuva)

Datajalostamon aikataulu

Kevät 2020: Hankkeen käynnistäminen ja projektisuunnitelman laatiminen
Kesä 2020: Yhteistyöverkoston luominen
Syksy 2020: Pilottivaiheen suunnittelu, toimittajien kartoitus tietopyynnön avulla ja älykaupunkialustan pilottivaiheen rakentaminen
Talvi 2021: Älykaupunkialustan testaaminen ja datan hallintamallin luominen
Kevät 2021: Tuotantovaiheen käynnistäminen
Syksy 2021: Älykaupunkialustan sekä hankkeen aikana käyttöön otettujen ratkaisujen skaalaus, jatkokehitys ja tuotteistus

Ajankohtaista

Yritysyhteistyö-selvitys
Syksyllä 2020 toteutamme yhteistyössä Kasve Oy:n kanssa yritysyhteistyöselvityksen, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman paljon potentiaalisia yhteistyötahoja Datajalostamo-hankkeelle sekä samalla levittää tietoa hankkeesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on löytää kumppaneita testaamaan erilaisia sovelluksia Datajalostamo-alustan päällä.

Tietopyyntö
Lokakuussa julkaisimme Hilmassa, eli hankitailmoitukset.fi -sivustolla laajan tietopyynnön “Tietopyyntö: Datajalostamo-älykaupunkialustan rakentaminen”. Tämän markkinakartoituksen tavoitteena on löytää ne toimijat, joilla on parhaat mahdollisuudet ja edellytykset toteuttaa, ylläpitää ja jatkokehittää Datajalostamo-alustan keskeisiä elementtejä yhteistyössä Datajalostamo-hankeen kanssa.

Lue Datajalostamon uutiskirje.

Konttiteknologian hyödyntäminen -selvitys
Loka-marraskuussa etsimme kumppania toteuttamaan tiiviin selvityksen siitä, kuinka konttiteknologiaa voidaan parhaiten hyödyntää Datajalostamon rakentamisessa.

Ota yhteyttä

Onko sinulla mielessäsi joku dataan liittyvä haaste, ongelma, idea tai toteutus? Kuulemme mielellämme lisää. Ota yhteyttä Datajalostamo-hankkeen projektipäällikköön: Martti Vanala, p. 044 718 2855, martti.vanala(at)kuopio.fi

 

logorimpsu_1.png