Blogi

Askel askeleelta kohti Savilahden elävää kaupunginosaa

Kuopio kasvaa sellaista vauhtia, että uusille asukkaille, opiskelijoille, työntekijöille ja yrityksille on löydettävä uutta tilaa kaupunkiympäristöstä. Savilahden alueen toivotaan vastaamaan moneen tarpeeseen tulevaisuudessa, sillä alueelle tavoitellaan 34 000 toimijan asumis- ja osaamiskeskittymää.

Käynnistimme Savilahti-projektin hieman yli vuosi sitten. Olemme siis ottaneet vasta ensimmäisen askeleen alueen suunnittelutyössä. Usein ensimmäinen askel on se, joka muistetaan tai kirjoitetaan historian kirjoihin. Savilahden vilkastuvan elämän ensiaskeleet on otettu jo 1860-luvulla, jolloin ranta-alueet siirtyivät kaupungin omistukseen. Viime vuoden mittainen suunnittelun ensiaskel oli iso harppaus, joka aloitti varsinaisesti uuden asumis- ja osaamiskeskittymän suunnittelutyön. Alusta asti halusimme, että kaikki voivat osallistua alueen suunnitteluun.

Osallistaminen, valtaistaminen, joukkoistaminen – kaikki termit kuvaavat hajautettua tuotantomallia tai -tapaa, jossa tehtävät tai ongelmat jaetaan suuremmalle joukolle ratkaistaviksi tai ainakin pohdittavaksi. Henkilökohtaisesti en olisi koskaan uskonut, kuinka laajan yhteistyökumppaniverkoston ehdimme vuodessa haalia avuksemme. Vuoden aikana olemme esitelleet projektia lukuisissa tilaisuuksissa, kuten messuilla, yritysten ja oppilaitosten tapahtumissa sekä seminaareissa. Samalla olemme saaneet mittaamattoman arvokkaita ideoita ja muita kommentteja suunnittelutyömme tueksi.

Kaupungin roolina on suunnitella ja osin myös rakentaa Savilahteen sellaiset puitteet, että alueen toimijoilla on hyvät mahdollisuudet toteuttaa haluamansa palvelut ja unelmat. Suunnittelun ja rakentamisen edetessä ollaan jatkuvasti avoimia uusille ideoille ja ehdotuksille. Esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa on jo saatu lukuisia ideoita arkkitehtitoimistojen laatimissa maankäytön yleissuunnitelmavaihtoehdoissa ja niihin pyydetyissä kommenteissa. Yhteiset ja avoimet tapahtumat ovat olleet ja tulevat olemaan yksi hyvä keino saada ideoita suunnitteluun ja kommentteja suunnitelmaluonnoksiin. SaVE-hankkeessa jatketaan energia-asioiden ideointia ja toukokuussa 2016 järjestetään ensimmäinen energia- ja ympäristöasioita koskeva yleisötilaisuus.

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan – kestävästi, osaavasti ja yhdessä!

Tapio Kettunen
Kirjoittaja toimii Savilahden energia-asioiden koordinaattorina

Sanna Pietikäinen | 22.01.2021 - 11:55
Kirsi Soininen | 21.11.2018 - 16:31
Anonyymi | 27.09.2018 - 11:17
Antti Niskanen | 22.08.2018 - 14:18
Sanna Pietikäinen | 05.12.2017 - 08:22
Sanna Pietikäinen | 02.06.2017 - 15:43