Asemakaavoitus

Savilahti on rakentunut vuosikymmenten saatossa ja alueella on nähtävissä selkeästi historian kerrostumia. Vanhin alueen rakennuksista on Harjulan sairaala vuodelta 1914. Alueen vanhimmat voimassa olevat asemakaavat ovat 1970-luvulta. Puolustusvoimilta vapautuneita alueita ei ole lainkaan asemakaavoitettu. Uusia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia on odotettavissa tulevan vuosikymmenen aikana varikon alueen lisäksi yliopiston puutarhan entiselle alueelle eli niin kutsutun Marikon rantaan, Savisaareen sekä Savilahdentien ympäristöön. Puijonlaakson etelärinteelle on jo laadittu asemakaava asuntorakentamista varten.

Savilahden uusia asemakaavoja valmistellaan taustaselvityksillä. Savilahden osayleiskaava on hyväksytty vuoden 2015 alussa.

Vuonna 2015 alueelle on laadittu muun muassa kolmen koulutusasteen sijoittumissuunnitelma (WSP Group). Työssä tarkasteltiin Itä-Suomen Yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston sijoittumista Savilahden nykyisen tiedepuiston alueelle. Kuopion kaupungin, oppilaitosten, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Technopoliksen ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyönä selvitettiin, millaisia tiloihin liittyviä ja toiminnallisia synergioita kolmen koulutusasteen sijoittuminen samalle alueelle lähekkäin voisi tuoda tullessaan. Työssä saatiin kaksi vaihtoehtoista periaateratkaisua, joiden pohjalta jatkosuunnittelua tehdään.

Laajemmalle alueelle on tehty Savilahden maankäytön yleissuunnitelmat, jotka kolmen arkkitehtitoimiston laatimina toivat vaihtoehtoisia näkemyksiä alueen maankäytölle ja toiminnoille. Yleissuunnitelmat tarkentavat osayleiskaavaa ja pohjustavat tulevaa asemakaavoitusta muodostaen alueesta kokonaisuuden. (Tengbom-Eriksson arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik sekä Arkkitehtitoimisto AJAK, 2015).

Alueelle siirtyvän Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Savilahteen toimintaansa keskittävän Savonia-ammattikorkeakoulun sijoittumisratkaisut vaikuttavat tulevan asemakaavoituksen sisältöön ja aikatauluun.

Vuoden 2017 alussa käynnistyi Yliopistonrannan asemakaava ja asemakaavamuutos, jossa  selvitetään Savilahden rannan ja moottoritien välisen alueen maankäyttöä, pysäköintiä ja liikennejärjestelyjä. Tarkoituksena on täydentää aluetta opetus- ja yritystoimintaa palvelevilla rakennuksilla. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia lisätä julkisten ja yksityisten palvelujen sekä asumisen sijoittumista alueelle. Vuoden 2017 kaavoitusohjelmassa oleva Vanhan Varikon asemakaava sijoittuu entiselle asevarikon alueelle, ja se on tarkoitus kaavoittaa pääosin toimitila- ja julkisten palvelujen sekä asuntoalueeksi.