Alueluovutuskilpailu

Vanhan Varikon alue etenee suunnitellusti

Alueluovutuskilpailun avulla on etsitty kumppania kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan yhtä Suomen monipuolisinta kärkihanketta. Tavoitteena on löytää alueeseen liittyvät mahdollisuudet inspiroiva ja vaikuttava kokonaisratkaisu Savilahden Vanhan Varikon alueen kehittämiseksi.

Tammikuussa 2020 käynnistynyt suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu käynnistettiin Savilahden laajamittaisen etenemisen ja ensimmäisen uuden asumiseen painottuvan alueen suunnittelun pohjaksi. Kilpailun tarkoituksena on ollut löytää sopivia kumppaneita kehittämään Vanhan Varikon pohjoisosaa yhdessä kaupungin kanssa jo ennen asemakaavoitusta.

Uudenlaisella kumppanuuteen perustuvalla kilpailumallilla on haettu mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua, joka vastaa vaikuttavuudeltaan parhaiten ja monipuolisimmin Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailun päätavoitteet ovat Savilahden ja Vanhan Varikon alueen potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen, sen toiminnallinen sisältö sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäarvon tunnistaminen. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on identiteetiltään omaleimainen, kaupunkimainen ja elävä alue.

Kilpailu on luonteeltaan kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka tähtää kumppanuuskaavoitukseen ja kaupungin omistamien tonttien/maan luovutukseen. Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen saatiin viisi erilaista ja monipuolista kilpailutyötä. Kilpailijat olivat panostaneet merkittävästi osallistumiseen ja pohtineet Savilahden kehittämistä ansiokkaasti. Kaupunkirakennelautakunta valitsi 28.10.2020 kokouksessaan jatkoon ehdotuksen nimeltä Lohkare, jota on jatkokehitetty noin vuoden kestävässä neuvottelu- ja kehitysvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa.

Nyt Vanhan Varikon alueluovutuskilpailu lähestyy ratkaisua. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kokouksessaan 29.9.2021 kilpailun jatkoa. Lautakunnalle esitetään alueen kehittämisen jatkamista Lohkare-konsortion kanssa. Konsortioon kuuluvat Peab Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, Sweco Infra & Rail Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Taaleri Vuokrakoti Oy, Kesko Oyj , Kaupunkivarasto.fi (Eselko Oy), Hoivatilat Oyj, TA-Asumisoikeus Oy, TA-Yhtymä Oy, TA-Rakennuttaja Oy sekä Virkkula Asumisoikeus Oy.

Kilpailualueelle on suunniteltu kokonaisuudessaan noin 115 000 k-m2 asuntopainotteista rakentamista palveluineen, josta esitetään varattavaksi konsortiolle noin 25 % (asuntorakentamista noin 25 000 k-m2 ja toimitilarakentamista enimmillään noin 3 000 k-m2). Kaupunki luovuttaa loput tonteista konsortion ulkopuolisille rakennuttajatahoille yhteensovittaen luovutusta alueen toteutusaikatauluun. Lisäksi esitetään osapuolten välille laaditun yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Sopimus luo periaatteet laaditun suunnitelman toteuttamiseksi alueelle. Kilpailualueen rakentamismahdollisuudet ratkeavat lopullisesti kuitenkin vasta käynnissä olevassa asemakaavaprosessissa. Asemakaavan vahvistumisen ja talorakentamisen suunniteltu aloitusvuosi on 2022.

Vanhasta Varikosta on muodostumassa omaleimainen asuinalue palveluineen entiselle asevarikon alueelle Savilahden monipuolisten opiskelumahdollisuuksien ja työpaikkojen äärelle. Vanhan Varikon alueelle saadaan yhteensä n. 1300 uutta asuntoa ja n. 2000 asukasta. Suunnitelmassa on saatu innovatiivisesti yhdistettyä toisiinsa laaksoalue sekä kalliotasanne luolineen. Puurakenteinen reitistöratkaisu sitoo yhteen Sarastuskaaren tiiviin kaupunkirakenteen, luonnon sekä rinteen kontrastit. Urbaanin rakentamisen yhteyteen jää vihreää luontoa, puistoja sekä pihoja reitteineen ja kohtaamispaikkoineen. Lisäksi Vanhan Varikon alueella halutaan ottaa merkittäviä askeleita puurakentamisessa, jota on syntymässä liki 30 000 k-m2. Puurakentamisesta on mahdollista muodostaa kohti Savisaarta laajeneva kaupunkikuvallinen aihe.