Alueluovutuskilpailu

Savilahden laajamittaisen etenemisen sekä ensimmäisen uuden asumiseen painottuvan alueen suunnittelun pohjaksi käynnistetään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailun tarkoituksena on löytää sopivia kumppaneita kehittämään Vanhan Varikon pohjoisosaa yhdessä kaupungin kanssa jo ennen asemakaavoitusta.

Uudenlaisella kumppanuuteen perustuvalla kilpailumallilla haetaan mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua Savilahden alueen kehittämiseksi. Kilpailun päätavoitteet ovat Savilahden ja Vanhan Varikon alueen potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen, sen toiminnallinen sisältö sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäarvon tunnistaminen. Tavoitteena on löytää sellainen kokonaisratkaisu, joka vastaa vaikuttavuudeltaan parhaiten ja monipuolisimmin Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Kilpailualueelle on tavoitteena sijoittaa n. 80 000–100 000 kem2 asuinrakentamista sekä n. 15 000–25 000 kem2 toimitilarakentamista yrityksille. Lisäksi alueelle tavoitellaan n. 5 000 kem2 laajuista lähipalvelukeskusta alakoululle ja päiväkodille sekä liikuntaan ja kohtaamisiin kannustavaa rannalta kalliotasanteelle johtavaa puistoakselia. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on identiteetiltään omaleimainen, kaupunkimainen ja elävä alue.

Kilpailu on luonteeltaan kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka tähtää kumppanuuskaavoitukseen ja kaupungin omistamien tonttien/maan luovutukseen. Kilpailu suunnataan rakennusliikkeiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen yhteisöjen ja yritysten muodostamille yhteenliittymille. Kilpailuehdotuksissa arvioidaan kokonaissuunnitelman lisäksi innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä. Kilpailun perusteella valitaan enintään kaksi parasta ehdotusta jatkokehittelyyn, joiden pohjalta pyritään kehittämään yhteistyössä asemakaavaratkaisu. Valituille rakennuttajatahoille ensivaiheessa varataan ja myöhemmin luovutetaan rakennusoikeutta vuokraamalla.

Tontinluovutuskilpailun 1. vaihe on parhaillaan käynnissä 30.1.–11.5.2020. Asemakaavalle tavoitellaan lainvoimaisuutta vuoden 2021 loppuun mennessä ja alueen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2022.

Kilpailuohjelma & liitteet

Kysymykset & vastaukset

Innovatiisiset kumppanit