Alueluovutuskilpailu

Tule valloittamaan Kuopion Savilahti!

Etsimme kumppaneita yhden Suomen monipuolisimman kärkihankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on löytää inspiroiva ja vaikuttava kokonaisratkaisu alueen kehittämiseksi.

Olemme käynnistäneet suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Savilahden laajamittaisen etenemisen ja ensimmäisen uuden asumiseen painottuvan alueen suunnittelun pohjaksi. Kilpailun tarkoituksena on löytää sopivia kumppaneita kehittämään Vanhan Varikon pohjoisosaa yhdessä kaupungin kanssa jo ennen asemakaavoitusta.

Uudenlaisella kumppanuuteen perustuvalla kilpailumallilla haetaan mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua, joka vastaa vaikuttavuudeltaan parhaiten ja monipuolisimmin Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailun päätavoitteet ovat Savilahden ja Vanhan Varikon alueen potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen, sen toiminnallinen sisältö sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäarvon tunnistaminen.

Kilpailualueelle on tavoitteena sijoittaa n. 80 000–100 000 kem2 asuinrakentamista sekä n. 15 000–25 000 kem2 toimitilarakentamista yrityksille. Lisäksi alueelle tavoitellaan n. 5 000 kem2 laajuista lähipalvelukeskusta alakoululle ja päiväkodille sekä liikuntaan ja kohtaamisiin kannustavaa rannalta kalliotasanteelle johtavaa puistoakselia. Kaupunkikuvallisena tavoitteena on identiteetiltään omaleimainen, kaupunkimainen ja elävä alue.

Kilpailu on luonteeltaan kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka tähtää kumppanuuskaavoitukseen ja kaupungin omistamien tonttien/maan luovutukseen. Kilpailu on suunnattu rakennusliikkeiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen yhteisöjen ja yritysten muodostamille yhteenliittymille. Kilpailuehdotuksissa arvioidaan kokonaissuunnitelman lisäksi innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä. Kilpailun perusteella valitaan enintään kaksi parasta ehdotusta jatkokehittelyyn, joiden pohjalta pyritään kehittämään yhteistyössä asemakaavaratkaisu. Valituille rakennuttajatahoille ensivaiheessa varataan ja myöhemmin luovutetaan rakennusoikeutta vuokraamalla.

Alueluovutuskilpailun 1. vaiheen kilpailutyöt tulevat nähtäville Savilahden nettisivuille 7.9.–8.10.2020 ja töitä on mahdollista kommentoida 21.9. asti. Kilpailun ensimmäinen vaihe ratkeaa tavoitteellisesti lokakuun lopussa. Asemakaavalle tavoitellaan lainvoimaisuutta vuoden 2021 loppuun mennessä ja alueen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2022.

 

Kilpailuohjelma & liitteet

Kysymykset & vastaukset

Innovatiisiset kumppanit