Ajankohtaista

Yliopistonrannan asemakaavoitus alkamassa

Asemakaavatyössä selvitetään Savilahden rannan ja moottoritien välisen alueen ja lähiympäristön maankäyttöä, pysäköintiä ja liikennejärjestelyjä. Aluetta on tarkoitus täydentää opetus- ja yritystoimintaa palvelevilla rakennuksilla sekä tutkia palvelujen ja asumisen sijoittuminen alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja siihen voi antaa mielipiteitä 16.1.-17.2. välisenä aikana.

www.kuopio.fi/ilmoitustaulu