Ajankohtaista

Yhteistyö tiivistyy – Salli-allianssi täyteen vauhtiin sopimuksen allekirjoituksen myötä

GRK Oy, Pöyry Finland Oy ja Kuopion kaupunki allekirjoittivat 10.4.2018 Salli – Savilahden allianssin kehitysvaiheen sopimuksen.

Savilahden infran rakentaminen toteutetaan allianssi-mallilla, joka on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Mallissa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Keskeistä on yhteinen ymmärrys ja luottamus sekä työskentely avoimesti ja innovatiivisesti hankkeen parhaaksi.

Tavoitteet ovat selkiytyneet neuvottelujen aikana ja nyt sopimuksen allekirjoittamisen myötä Sallin toiminta pääsee täyteen vauhtiin.

– Tähtäämme erinomaiseen tasoon kaikilla osa-alueilla ja pyrimme löytämään optimaaliset ratkaisut alusta asti. Sallin avulla on mahdollista saavuttaa jotain suurempaa kuin perinteisellä menettelyllä, kertoo Pöyry Finland Oy:n johtaja Mikko Inkala.

Allianssi-hankkeessa on kyse aivan uudenlaisesta lähestymistavasta, jossa kaavoittaja suunnittelija ja rakentaja ovat samassa prosessissa mukana alusta asti ja näin ollen ketju pysyy ehjänä koko matkan ajan.

– Yhteistyö on laaja-alaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa, jolloin ennakointi, oikea-aikaisuus ja tarpeisiin vastaaminen helpottuvat, mainitsee Kuopion kaupungininsinööri Ismo Heikkinen.

– Jo ensimmäisinä kuukausina hankkeessa on tunnistettu miljoonaluokan rahallinen säästö, jota ei aikataulullisesti olisi perinteisellä tavalla tekemällä ollut mahdollista hyödyntää, toteaa puolestaan GRK Oy:n johtaja Jouko Viitala.

Salli-allianssi kiteyttääkin hienosti kolme Savilahti-projektin keskeisintä toimintatapaa: kestävästi, osaavasti ja yhdessä.

 

Kuvassa vasemmalta Pöyry Finland Oy:n toimialajohtaja Eero Karjalainen, Kuopion kaupungininsinööri Ismo Heikkinen, Pöyry Finland Oy:n johtaja Mikko Inkala, GRK Oy:n tekninen johtaja Pertti Heininen, Kuopion rakennuttajapäällikkö Jukka Rissanen ja GRK Oy:n johtaja Jouko Viitala.