Ajankohtaista

Volttikadun kaukolämmön saneeraustyö alkaa viikolla 20

Kuopion Energia Oy tekee Volttikadulla Väliköntien ja Nikkelikadun välisellä alueella kaukolämpölinjan saneeraustöitä viikosta 20 alkaen. Työt alkavat työalueen eteläpäästä. Työn aikana Volttikadun länsireunan yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä suljetaan. Itäreunan jalkakäytävä muutetaan töiden ajaksi myös pyöräilyn sallivaksi yhdistetyksi jalankulku ja pyöräilyväyläksi. Jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreitille nykyisiä suojateitä pitkin. Volttikadulla on työalueella alennettu nopeusrajoitus myös autoliikenteelle. Lisäksi Volttikadulle tehdään kaukolämpölinjan poikituksia, mikä vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen alueella.

Alueen yleiseen liikenteen toimivuuteen vaikuttaa samanaikaisesti myös Siikalahden eritasoliittymän sillan korjaustyömaa sekä Savilahdentiellä välillä Neulamäentie – Neulaniementie alkava infraverkostojen siirtotyö. Alueella liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen, erityisesti jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä suositellaan varovaisuuteen suojateiden ylityksessä Volttikadulla ja autoilijoita muistutetaan huomioimaan suojateiden käyttäjämäärän kasvaminen työnaikana. Myös työmaan edetessä muuttuviin liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää huomiota.

Kartta

Lisätiedot: Mauno Luukkonen, p. 040 709 7642