Ajankohtaista

Viksu Kuopio -tunnus ympäristövastuullisille toimijoille

Toimitteko ympäristövastuullisesti ja resurssiviisaasti? Pyrittekö edistämään resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestimään niistä aktiivisesti? Tai tiedätkö organisaation tai yhteisön, joka toimii ympäristöasioissa erityisen esimerkillisesti? Nyt voit ehdottaa organisaatiota tai yhteisöä Viksu Kuopio -tunnuksen saajaksi.

Kuopion kaupunki myöntää uuden Viksu Kuopio -tunnuksen organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin.

Tunnuksen myöntää Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä 1–2 kertaa vuodessa. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että organisaatio tai yhteisö on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa ja valinnut kehittämistoimenpiteet. Lisäksi organisaatio tai yhteisö tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti.

Ensimmäiset Viksu Kuopio -tunnuksen saajat valitaan helmikuun lopussa. Ehdotuksia Viksu Kuopio -tunnuksen saajiksi otetaan vastaan 15.2. asti osoitteessa www.kuopio.fi/viksukuopio. Sivulla kerrotaan Kuopion ilmasto- ja resurssiviisaustyöstä sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisaus-ohjelmalla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Kuopion resurssiviisausohjelma

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, p. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, p. 044 718 2187, tapio.kettunen(at)kuopio.fi