Ajankohtaista

Viksu Kuopio -tunnuksen saajat on valittu

Kuopion Resurssiviisausohjelman ohjausryhmä myönsi Viksu Kuopio -tunnuksen Kiinteistö-KYS Oy:lle, Kuopion kaupungin kirjastolle ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille osoituksena ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Kuopion kaupunki myöntää vuosittain Viksu Kuopio -tunnuksen organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat teoillaan parantaneet ympäristövastuullisuuttaan. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että organisaatio tai yhteisö on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaansa ja valinnut kehittämistoimenpiteet. Lisäksi organisaatio tai yhteisö tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti. Tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia päästöjen ja jätteiden vähentämiseen sekä muihin resurssiviisaisiin tekoihin.

Tunnuksen myöntää Kuopion resurssiviisausohjelman ohjausryhmä 1–2 kertaa vuodessa. Tunnukset jaettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa, tunnuksen sai silloin viisi toimijaa. Viksu Kuopio -tunnuksen saajista kerrotaan sivulla kuopio.fi/viksukuopio.

Resurssiviisas Kuopio on yksi Kuopion strategian päätavoitteista. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisaus-ohjelmalla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Kuopion resurssiviisausohjelma

 

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, p. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi
Ympäristöasiantuntija Mari Turunen, p. 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi