Ajankohtaista

Viinaniemen järvipenkereen rakentamistyöt Savilahdessa alkavat syyskuun alussa

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar aloittaa Savilahdessa Viinaniemen järvipenkereen rakentamistyöt viikon 36 aikana. Rakentaminen kestää vuosia ja aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Louhepenkereen rakentamisen tavoitteena on laajentaa rantaviivaa. Louhepenkereiden rajaama maa-alue tullaan täyttämään kantavalla maa-aineksella. Järvelle rakennettavaan penkereeseen tullaan sijoittamaan Neulamäen tapahtumakeskuksen luolastosta louhittava kiviaines sekä Savilahden alueen rakentamisesta saatava maa-aines.

Aiemmin tehdyn yleissuunnitelman mukaisesti alueelle muodostuvalle täyttöalueelle rakennetaan virkistysalue. Virkistysalueelle tulee muun muassa pysäköintialue, veneen laskupaikka sekä veneiden säilytyspaikkoja.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Kartta

 

Lisätiedot (työmaahan liittyvät kysymykset):

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar

Työnjohtaja Hannu Savolainen, p. 044 718 1496

Työmaapäällikkö Harri Kuhmonen, p. 044 7185585