Ajankohtaista

Verkostorakentaminen jatkuu Savilahdessa vuosina 2020–2021

Savilahdessa jatketaan kunnallisteknisten verkostojen saneerauksia syksystä 2020 kevääseen 2021. Samassa yhteydessä jatketaan Kuopion Energian kaukojäähdytyslinjan rakentamistöitä Neulaniementien ja Microkadun alueella sekä Savilahdentien ja Viestikadun välisellä viheralueella. Töillä on vaikutuksia alueen liikennejärjestelyihin.

Savilahdessa jatketaan infran rakentamiseen liittyviä verkostosiirtoja syksyn 2020 ja kevään 2021 välisenä aikana. Työkohteet sijoittuvat Savilahdentien ja Volttikadun liittymäalueen pohjoispuolelle sekä Savilahdentien länsi- ja itäreunalla välillä Yliopistonranta–Niiralankatu sekä Niuvantien jalankulku- ja pyöräilyväylällä Savilahdentien ja KYSin liittymän välillä. Olemassa olevia verkostoja saneerataan ja verkostoja siirretään tulevien rakenteiden tieltä.

Työt alkavat Volttikadun liittymäalueen pohjoispuolella ja Savilahdentien ja Niuvantien kolmiossa valmistelevilla töillä viikolla 36. Töistä on haittaa Savilahdentien ja Niuvantien autoliikenteelle, ja ne vaikuttavat myös alueen jalankulku- ja pyöräliikenteeseen.

Volttikadun liittymäalueen pohjoispuolella kauppakeskusalueelle johtava jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretään työnaikaiselle murskepintaiselle väylälle. Savilahdentien ja Niuvantien kolmion alueella nykyisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä joudutaan sulkemaan töiden etenemisen mukaan. Alueella on korvaavia, muita jalankululle ja pyöräilylle osoitettuja väyliä, joille on opastus.

Vuoden vaihteen jälkeen rakentaminen siirtyy Savilahdentien itäpuolelle ja Niiralankadulle välille Savilahdentie–Viestikatu.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä.

Kartta

 

Lisätietoja:
Mestar / Harri Kuhmonen, p. 044 718 5585 (Savilahdentie välillä Yliopistonranta Niiralankatu sekä kaukojäähdytystyöt)
Mestar / Seppo Räsänen, p. 044 718 1516 (Volttikadun liittymäalueen pohjoispuoli)
Kuopion kaupunki / Matti Vänskä, p. 044 718 5075
Kuopion Energia Oy / Mauno Luukkonen, p. 040 709 7642
Kuopion Vesi Oy / Jani Liukkonen, p. 044 718 1124