Ajankohtaista

Vastaa Savilahden liityntäpysäköintikyselyyn

Savilahden alueen kehittyminen etenee kiihtyvällä tahdilla. Muutaman viime vuoden aikana on valmistunut mm. Technopoliksen lisärakentaminen Microkadun ja Viestikadun kohteissa, KYSin rakennushankkeet sekä Puijonlaakson etelärinteen asuinrakentaminen.

Tulevina vuosina alueelle rakennetaan paljon uusia asuntoja ja työpaikkoja sekä tiloja oppilaitoksille. Samalla alueen opiskelija-, työntekijä- ja asukasmäärä tulee kasvamaan merkittävästi nykyisestä. Nyt Kuopion kaupunki selvittää liityntäpysäköinnin hyödyntämismahdollisuuksia Savilahteen suuntautuvilla matkoilla kyselyn avulla.

Kyselyllä kartoitetaan Savilahdessa nykyisin työskentelevien ja opiskelevien sekä alueelle tulevaisuudessa muuttavien työntekijöiden ja opiskelijoiden nykyistä liikkumista ja liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä kiinnostusta liityntäpysäköinnin käyttöön Savilahteen suuntautuvilla matkoilla tulevaisuudessa.

Kuopion kaupunki on jo aiemmin selvittänyt Savilahden alueen pysäköintiratkaisuja. Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan sitä, että henkilö jättää autonsa etäämmälle alueesta joukkoliikennepysäkin yhteyteen toteutetulle pysäköintialueelle ja kulkee loppumatkan joukkoliikenteellä. Liityntäpysäköinti sijoittuu vilkkaasti liikennöityjen pysäkkien läheisyyteen, jolloin vaihto autosta bussiin on sujuva.

Kysely löytyy täältä ja se on avoinna 19.5. asti. Vastauksia tullaan hyödyntämään liityntäpysäköinnin potentiaalin selvittämisessä ja jatkosuunnittelussa.

 

Lisätiedot:
Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, p. 044 718 5075, matti.vanska(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki / kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen, p.044 718 5074, annika.korhonen(at)kuopio.fi