Ajankohtaista

Vanhan varikon itäosan asemakaava on tullut vireille

Asemakaavatyössä selvitetään tutkimuskeskus Neulasen korttelialueen käyttötarkoituksen muutosta opetus- ja tutkimustoimintaa varten sekä rakennusoikeuden lisäämistä. Tavoitteena on mahdollistaa työpaikka- ja asuinrakentaminen sekä Savon koulutuskuntayhtymän (SAKKY) ja Savonia-ammattikorkeakoulun siirtyminen Savilahteen.

Entisen asevarikon kiinteistön itäosa asemakaavoitetaan pääasiassa työpaikka- ja asuinalueeksi. Kaavatyössä tutkitaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä infraverkostot ja pyritään turvaamaan luontoarvojen säilyminen. Kaavatyössä tutkitaan myös jo asemakaavoitettuja katu- ja viheralueita.

Lisätiedot: kaupunkisuunnittelun projektipäällikkö Mari Piipponen, p. 044 718 5413.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaava-aineistot ovat nähtävinä 5.6.–7.7.2017 valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa (Suokatu 42, valtuustotalon pääaula).

Mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalveluun. (Postiosoite: Kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkisuunnittelupalvelut, PL 1097, 70111 Kuopio tai sähköposti: kaavoitus@kuopio.fi.)