Ajankohtaista

Valon kaavalla luodaan Savilahteen elämää vuorokauden ja vuoden ympäri

Valosta on muotoutunut Savilahden alueen kokoava teema. Tavoitteena on vahvistaa yhteisellä teemalla alueen identiteettiä, vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta.

Valo-konsepti pitää sisällään sekä alueen omaleimaisen luonnonvalon että energiatehokkaasti ja vähähiilisyyttä edistävästi käytettävän keinovalon. Valo voi tuottaa elämyksiä taidetta hyödyntäen. Savilahdessa valo kytkeytyy vahvasti myös alueen toimintaan, kuten erilaisiin tapahtumiin, ja oppilaitos- ja yrityskeskittymän sekä tutkimuslaitosten ja KYSin valoon liittyvään huippuosaamiseen. Konkreettisesti Valo-konsepti tulee näkymään esimerkiksi alueen nimistössä, taiteessa ja muotoilussa, valaistuksen suunnittelussa ja alueen luonnonvalon hyödyntämisessä. Valo näkyy kaupunkikuvassa myös opastusratkaisuissa, tapahtumina, toimintana ja osaamisena.

Teemaa lähdetään viemään käytäntöön, kun Savilahteen laaditaan tämän vuoden aikana Valon kaava – alueen valaistus-, muotoilu-, taide- ja kulttuuriohjelma. Valon kaavan avulla luodaan tunnelmaa, vahvistetaan ihmisten hyvinvointia sekä kannustetaan fiksumpiin valintoihin.

Kuopion kaupungin Savilahti-projekti sekä Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke (SmaRa) hakivat avoimella tarjouspyynnöllä konsulttia toteuttamaan Savilahden Valon kaavan. Tekijäksi valikoitui Frei Zimmer Oy, jonka projektitiimi näkee Valon kaavan laatimisen Savilahden alueelle poikkeuksellisen mielenkiintoisena tehtävänä.

– Alueen monimuotoisuus, sekä sille sijoittuvien toimintojen että asuntorakentamisen suhteen, luo poikkeuksellisen hedelmällisen pohjan taiteen mukaantulolle. On hienoa tehdä yhteistyötä innovatiivisen ja motivoituneen työryhmän kanssa, kun päämääränä on alue, jossa taiteella ja valolla on keskeinen rooli imagotekijänä, kertoo Frei Zimmer Oy:n koordinaattori Heini Orell.

Alueen toimijoita sekä taide- ja muotoilualan järjestöjä tullaan ottamaan mukaan Valon kaavan laatimiseen.

 

Lisätiedot: Veera Lintula, p. 044 718 5139, veera.lintula(at)kuopio.fi