Ajankohtaista

Tutustu Savilahden maankäyttösuunnitelmiin ja vaikuta

Mille Savilahden uudistuva kaupunginosa voisi näyttää 2030? Savilahden alueesta on kolmelta eri arkkitehtitoimistolta tilattu vaihtoehtoiset maankäytön yleissuunnitelmat, joita on valmisteltu kesän ja syksyn 2015 aikana. Arkkitehdit esittelivät näyttelyn avajaisissa 20.11. töitään Snellmanian aulassa. (Kuva Vicente Serra)

Arkkitehtien eri vaihtoehtojen pohjalta ja kaikkien saatujen kommenttien perusteella luodaan vuoden 2016 alkupuoliskolla alueen maankäytöllinen kokonaisratkaisu. Suunnittelutehtävän tavoitteena on ollut löytää Savilahden alueelle korkeatasoinen, mielenkiintoinen, tulevaisuutta visioiva, toteuttamiskelpoinen ja toimiva kokonaisratkaisu. Tavoitteena on ollut luoda alueesta ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden toimiva, kansainvälisen tason työpaikka, opiskelu ja asuinalue, jossa on hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Suunnitelmista kerätään mielipiteitä jatkosuunnittelun pohjaksi Snellmanialla 10.12. asti. Apajassa Kuopio-Infossa ja netissä kommentoida voi 18.12. saakka.

Linkki nettikommentointiin

Linkit suunnitelmiin:

Suunnitelma A Tengbom Eriksson arkkitehdit

Suunnitelma B Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik

Suunnitelma C Arkkitehtitoimisto Ajak