Ajankohtaista

Seminaari kokosi yhteen kiertotaloudesta ja resurssiviisaudesta kiinnostuneita

Kuopiossa järjestettiin 26.5.2016 Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari. Seminaariin osallistui yli 50 teemoista kiinnostunutta Pohjois-Savosta ja myös maakunnan ulkopuolelta. Tilaisuuden avasi Savilahti-projektin johtaja Antti Niskanen Kuopion kaupungilta. Niskanen taustoitti resurssiviisautta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta Savilahti-projektin esimerkeillä.

Aamupäivällä seminaariyleisö sai tiiviin tietopaketin meneillään olevista alueellista hankkeista ja valtakunnallisista tavoitteista. Projektipäällikkö Tapio Kettunen kertoi SaVE-hankkeesta, jossa selvitetään parhaimpia keinoja vähähiiliseen energian tuotantoon ja käyttöön Savilahden alueella. Matti Lönnroos Varkaudesta Navitas Kehitys Oy:ltä esitteli KierRe-hanketta, jonka avulla lisätään kiertotalouden ja resurssiviisauden tuntemusta Pohjois-Savossa.
 

Toimintamalleja Suomesta ja ulkomailta

Anne Raudaskoski Ethica Oy:ltä avasi esityksessään kiertotalouden periaatteita rakennetun ympäristön näkökulmasta. Kansainvälisinä esimerkkeinä Raudaskoski mainitsi esityksessään muun muassa Amsterdamin, Peterboroughin ja Lahden. Edellä mainituista kaupungeista löytyy valmiita malleja, kuinka kiertotalous on otettu vahvasti mukaan julkisten palveluiden tuotantoon.

Ethica Oy:n Anne Raudaskoski avasi kiertotalousmallin periaatteita. Kuva: Vicente Serra
Ethica Oy:n Anne Raudaskoski avasi kiertotalousmallin periaatteita. Kuva: Vicente Serra

Hille Hyytiäinen Motiva Oy:ltä kertoi uusista energiatehokkuussopimuksista ja muista energiatehokkuusdirektiivin toteutusmalleista. Kuva: Vicente Serra
Hille Hyytiäinen Motiva Oy:ltä kertoi uusista energiatehokkuussopimuksista ja muista energiatehokkuusdirektiivin toteutusmalleista. Kuva: Vicente Serra 

Seminaarin useat yritysesimerkit osoittivat, että Suomesta löytyy kiertotalouden ja resurssiviisauden edelläkävijöitä. Jani Bergström Jätekukko Oy:ltä ja Hanna Tukiainen HSY:ltä kertoivat uusiomateriaaleja vastaanottavista ja myyvistä materiaalikeskuksista. Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa myös tiloja ja koekohteita uusien ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen.

Hannu Jalasvirta Destamatic Oy:ltä esitteli yrityksen uusiomateriaalista valmistettuja rakennustuotteita, kuten puukiviä. SUEZ Suomi Oy:n Christian Hindersson avasi tekstiilien ja muiden materiaalien kierrätyksestä saatavia hyötyjä ja avautuvia mahdollisuuksia yhteishankkeiden avulla.
 

Jätekukko Oy:n Jani Bergström kertoi uusiomateriaalien hyötykäyttöpalveluista Savo-Karjalan alueella. Kuva: Vicente Serra
Jätekukko Oy:n Jani Bergström kertoi uusiomateriaalien hyötykäyttöpalveluista Savo-Karjalan alueella. Kuva: Vicente Serra

Rohkeita ideoita kokeiluihin

Iltapäivällä osallistujat pääsivät jakamaan omat ideansa energiatehokkuus- ja kiertotaloustyöpajoissa. Energiatehokkuustyöpajan vetäjä Janne Hietaniemi Solved Oy:ltä toivoi osallistujilta rohkeita ehdotuksia, joita voidaan toteuttaa nopeilla kokeiluilla. Samalla Janne nosti esille Kuopion kuntastrategian, jossa korostetaan kestävää taloutta ja luovuutta. Työpajan keskustelussa esille nousivat mm. yhteiskäyttöiset liikkumisvälineet, kimppakyyti-Tinder, muunneltavat testiasunnot, älykäs jätehuolto, älykkäät energiaverkot ja kaukojäähdytysveden käyttö huuhteluvetenä wc-järjestelmissä. 

Ethican Anne Raudaskosken vetämässä kiertotaloustyöpajassa osallistujat pohtivat omien organisaatioidensa toimintamalleja kiertotalouden näkökulmasta. Keskustelua syntyi mm. julkisista hankinnoista, joita voisi toteuttaa enemmän resurssiviisauden periaatteilla, luonnonvaroja säästäen. Hankinnoissa voisi hyödyntää enemmän uusiomateriaaleista valmistettuja tuotteita. Taloudelliset ohjauskeinot edistäisivät parhaiten kiertotalouteen siirtymistä, esimerkiksi olemassa olevista toimintaketjuista saattaisi löytyä merkittäviä kustannussäästöjä. Useissa yrityksissä on toimittu jo pitkään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, vaikka termistö on vasta nyt nostettu esiin.

Kokonaisuudessaan seminaariin osallistujat kiittelivät ajankohtaisten teemojen käsittelyä konkreettisin esimerkein. Esimerkit antavat muille toimijoille rohkeutta ja uskoa ryhtyä käyttämään resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta edistäviä toimintamalleja.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Savilahden vähähiilinen energiamalli (SaVE) sekä Kiertotalouden ja resurssiviisauden tuntemuksen ja osaamisen lisääminen Pohjois-Savossa (KierRe) -hankkeet. Lisätietoja hankkeista antaa Tapio Kettunen, puh. 044 718 2187 (SaVE-hanke) ja Teija Härkönen, puh. 040 503 8935 (KierRe-hanke).

Seminaarin esitykset ja muut materiaalit löytyvät SaVE-hankkeen sivuilta.