Ajankohtaista

Savilahti Sport Hubin suunnitteluhanke

Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalvelut on jättämässä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakemusta Savilahti Sport Hubin suunnitteluhankkeesta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki ja osatoteuttajana Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen päämääränä on suunnitella liikunta- ja tapahtumakeskuksen Sport Hub-toimintakonsepti siten, että tilojen valmistuttua alueen asukkaat, yritykset, oppilaitokset ja muut organisaatiot voivat hyötyä älykkään keskuksen teknologiasta sekä liikkujista kertyvästä datasta. Hankkeen kokonaiskustannukset hankeaikana (1.10.2019–30.9.2020) ovat yhteensä 171 600 euroa. Kaupungin osalta omarahoitus on enintään 40 320 euroa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki päättää hakea rahoitusta Savilahti Sport Hubin suunnittelu -hankkeeseen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja varautuu hankkeen omarahoitusosuuteen (enintään 30 % Kuopion toteutushankkeen kokonaiskustannuksista) hyvinvoinnin palvelualueen / liikuntapaikkapalveluiden, tilakeskuksen sekä Savilahti-projektin budjeteista.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 23.9.2019.