Ajankohtaista

Savilahteen Kuopion ensimmäinen kaukojäähdytyskohde

Kuopiossa aletaan ensimmäistä kertaa jäähdyttää rakennuksia järvivedellä. KYSin pääsairaalaan suunnitellun kaukojäähdytyshankkeen eteneminen varmistui, kun Kuopion Energia Oy:n ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukset hyväksyivät lopullisen kaukojäähdytyssopimuksen. KYS on alueen merkittävin jäähdytyksen tarvitsija. Jatkossa Kuopion Energia tarjoaa kaukojäähdytystä myös muille Savilahden alueella toimiville.

Jäähdytysenergiaa saadaan Pohjois-Kallaveden Neulalahden syvännealueiden kylmästä vedestä. Sen hyödyntämiselle ja sitä palvelevalle vesistöputkistolle on saatu vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen lupa Aluehallintovirastolta. Neulalahden syvänteen kylmää vettä riittää hankkeen tarpeisiin myös kesällä, jolloin jäähdytystarve on suurimmillaan.

- Alueella on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat tehokkaaseen ja vähähiiliseen kaukojäähdytyksen tuotantoon ja jakeluun. Samalla alueellahan sijaitsevat sekä tuotannossa tarvittavat vesialueet, että nykyiset ja Savilahden kasvun kautta tulevat jäähdytyksen tarvitsijat, kertoo kaukolämpöjohtaja Reima Lassila Kuopion Energialta.

Kaukojäähdytyksessä kiinteistöjen jäähdyttämiseen tarvittava kylmä vesi tuotetaan keskitetyn järjestelmän avulla. Jäähdytysjärjestelmä tuottaa kylmää vettä, joka siirretään erillisen kaukojäähdytysverkon kautta kiinteistöjen käyttöön – vastaavalla tavalla kuin kaukolämmityksessä, jossa kiinteistöjä lämmitetään kaukolämpöveden avulla. Neulalahden kylmää vettä hyödyntävä ratkaisu parantaa energiatehokkuutta merkittävästi kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen verrattuna.

KYSissä jäähdytyksen tarve on viime vuosina kasvanut huomattavan suureksi hoitolaitteiden teknologian kehittymisen sekä hoitotilojen sisäilman lämpötilavaatimusten vuoksi. Tähän saakka jäähdytys on tuotettu KYSin pääsairaalan tontilla sähköllä hajautetusti kymmenien eri laitteiden avulla.

- Kuopion Energian keskitetyllä kylmän tuotannolla pystymme vähentämään sähkön käyttöä merkittävästi, jopa 10 %:lla vuotuisessa sähkönkulutuksessa, kun saamme koko sairaalan liitettyä kaukojäähdytykseen. Ratkaisu on siten myös ilmastopoliittisesti varsin vahvasti perusteltavissa. Lisäksi meille on tärkeää, että kylmäenergian tuotannosta vastaa yksi luotettava toimija, kertoo KYSin kiinteistöjohtaja Mikko Hollmén.

- Tulevaisuudessa rakennusten jäähdytystarve tulee kasvamaan huomattavasti. Rakennusten energiamääräykset ovat kiristymässä vuonna 2019, mikä lisää jäähdytystarvetta kesäaikana. Jäähdytystä tarvitaan varsinkin toimisto- ja muihin työskentelytiloihin, jotta sisäilman laatu pysyy hyvänä.  Savilahdessa meillä on erinomaiset mahdollisuudet alueellisen jäähdytysverkon hyödyntämiseen. KYSin ja Kuopion Energian välinen sopimus on iso askel kohti vähähiilistä energiajärjestelmää, Savilahti-projektin energia-asioiden koordinaattori Tapio Kettunen kertoo.

Harjulan sairaalan tontin takaosalle sijoittuvan kaukojäähdytyksen tuotantolaitoksen suunnittelu alkaa keväällä 2017. Tuotantokäytössä laitoksen arvioidaan olevan kesällä 2019.

Lisätietoja antavat:

Kaukolämpöjohtaja Reima Lassila, Kuopion Energia Oy,
Kiinteistöjohtaja Mikko Hollmén, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri,
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, Savilahti-projekti, tapio.ketunen(at)kuopio.fi

Kuva: Vicente Serra