Ajankohtaista

Savilahdesta vähähiilinen toiminta-alue

Vuoden alussa käynnistyneessä Savilahden alueen vähähiilinen energiamalli -SaVE -yhteishankkeessa luodaan askelmerkit Savilahden vähähiiliselle tulevaisuudelle. Hankkeen aikana selvitetään vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen, kuten aurinko- ja geoenergian käyttömahdollisuuksia sekä älykkään rakennusautomaation hyödyntämistä alueella. Vuoden aikana järjestetään avoimia tapahtumia, jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri selvittää parhaillaan mahdollisuuksia sijoittaa aurinkopaneeleja Kuopion yliopistollisen sairaalan rakennusten katoille. Lisäksi Kuopion Energia hakee vesitalouslupaa veden ottoon Puijon sairaalan kaukojäähdyttämistä varten.

Esiselvityshankkeen jälkeen vuoden 2016 lopussa arvioidaan mahdollisuutta toteuttaa useampivuotinen jatkohanke. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään saatuja tuloksia ja toteutetaan alueella energiatehokkuutta ja päästöjen vähentämistä edistäviä toimenpiteitä.

Hanke on osa Savilahti-projektia sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Hanketta rahoittaa toteuttajien lisäksi Etelä-Savon ELY.

Lisätietoja:
Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut,

projektipäällikkö Tapio Kettunen, puh. 044 718 2187, tapio.kettunen(at)kuopio.fi

suunnittelija Minna Kuuluvainen, puh. 044 718 2148, minna.kuuluvainen(at)kuopio.fi