Ajankohtaista

Savilahdessa testataan hulevesien puhdistusmenetelmää

Savilahdessa kokeillaan ensimmäisenä Suomessa biopohjaista, kierrätysmateriaaleihin perustuvaa hulevesien puhdistusmenetelmää. Tavoitteena on löytää rakentamisaikaisten hulevesien käsittelyyn ekotehokas puhdistusmenetelmä, jolla poistetaan vedestä mm. kiintoainesta.

Maanpinnat ovat herkkiä sateiden aiheuttamalle eroosiolle etenkin rakennusaikana ja huleveteen kertyy kiintoainesta ja ravinteita. Huleveden puhdistamisella pyritään ehkäisemään rankkasateiden aiheuttamat päästöt järveen ja yleensä vesistöön.

Menetelmässä Savilahden infrarakennustyömaa-alueelta tulevat hulevedet ohjataan laskuojasta kaivoon, josta vesi pumpataan puhdistusjärjestelmään. Veteen lisätään elintarviketeollisuuden jätevirrasta valmistettu luonnontuote, BioSO4-biopolymeeri. Biopolymeeri auttaa koostamaan veden kiintoaineet suuremmiksi partikkeleiksi, jonka jälkeen kiintoaines suodatetaan vedestä suodatinelementissä. Prosessin lopuksi vesi palautetaan takaisin laskuojaan. Menetelmän tavoitteena on jätteettömyys. Kokeilussa kertyneet puhdistuslietteet pyritään hyödyntämään mm. maanparannusaineina soveltuvissa kohteissa.

Hulevesien puhdistuskokeilu on osa Savilahti-projektia ja kokeilu kestää syksyyn 2020 saakka. Toteuttajana on BioSO4 Oy.

 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen, p. 044 718 5421, jukka.eskelinen(at)kuopio.fi

BioSO4 Oy / Janne Kankkunen, janne.kankkunen(at)bioso4.com tai Lasse Moilanen, lasse.moilanen(at)bioso4.com