Ajankohtaista

Savilahdessa tehdään viikoilla 38–40 maasto- ja pohjatutkimuksia – vaikutuksia liikenteeseen

Viikoilla 38–40 tehdään Valtatie 5:llä Savilahdessa, moottoritien Savilahden puoleisella rampilla sekä Piipolun jalankulku- ja pyöräilyväylän läheisyydessä maasto- ja pohjatutkimuksia sekä valmistelevia töitä. Työt aiheuttavat haittaa jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Lisäksi moottoritiellä on mittausten aikana käytössä alennettu 80 km/h nopeusrajoitus.

Piipolun jalankulku- ja pyöräväylien läheisyydessä tehtävien töiden aikana väyliä joudutaan osin kaventamaan. Alueella liikkuvia kehotetaan varovaisuuteen ja ottamaan työnaikaiset poikkeusjärjestelyt huomioon.

Moottoritien maastomittaukset tehdään koneellisesti moottoritien pientareelta. Mittausten aikana moottoritiellä on käytössä alennettu 80 km/h nopeusrajoitus.

Moottoritien luiskalla tehtävillä pohjatutkimuksilla ja niitä valmistelevilla töillä ei ole vaikutusta moottoritien liikenteeseen. Moottoritien ajoneuvoliikennettä mahdollisesti haittaava työ tehdään ruuhka-aikojen ulkopuolella, klo 19 jälkeen.

Kartta

 

Lisätiedot:

Kuopion kaupunki, suunnitteluinsinööri Matti Vänskä, p. 044 718 5075

Pohjois-Savon ELY-keskus, projektivastaava Maarit Kauppinen, p. 0295 026 726